Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu NGS w kierunku określenia bioróżnorodności bakterii (fragmenty V3-V4) i grzybów (fragment ITS2) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku”.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ncn44_zapytanie_ofertowe.pdf536.22 KB 536.22 KB
ncn44_umowa.pdf586.17 KB 586.17 KB
ncn44-formularz-ofertowy.rtf128.89 KB 128.89 KB
Wybór oferty: uniewaznienie-ncn44.pdf555.03 KB
APP/446/NCBR179/2023

Termin składania ofert:
APP/445/NCBR180/2023

Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_445_ncbr180_zawiadomienie-o-wyborze.pdf1.08 MB
APP_444_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 4 pacjentów z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL z Ośrodka Wykonawcy oraz 16 pacjentów z 4 innych  Ośrodków.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert950.12 KB 950.12 KB
zał.1 -umowa o poufności410.03 KB 410.03 KB
zał. 3 -Formularz ofertowy33.95 KB 33.95 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_app_444_abm21_2023_0.pdf104.37 KB
APP_438_ABM22_2023

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.09 MB
APP/467/DN16/2024 Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej, logistycznej i informatycznej Konferencji „Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii”

Termin składania ofert:
APP/435/5FNUT13/2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_435_fnut13_2022_zawiadomienie-o-wyborze.pdf513.25 KB
APP_433_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.08 MB
APP/434/ABM05/2022

Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z badaniem klinicznym opisanych w Synopsis wraz z harmonogramem badania (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym) Wymagana do rekrutacji liczba uczestników badania ogółem max. 35 pacjentów - założenia przyjęte do oszacowania wielkości grupy pacjentów mogą ulec korekcie, gdy inne Ośrodki zostaną wyłączone z udziału w badaniu, lub zajdzie inna konieczność zmiany liczby pacjentów w Ośrodku. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały synopsisie. (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).Termin składania ofert:
Wybór oferty: app-434-abm05-2022-rozstrzygniecie.pdf270.62 KB
APP/431/5FNUT13/2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania.pdf711.71 KB