Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_413_ABM20_2022

Unieważnienie postępowania - złożone oferty przekraczają budżet Zamawiającego.Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_413_abm20_2022-zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf299.23 KB
APP_414_EOG22_2022

Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:
• Analiza dostępnych baz danych transkryptomicznych i proteomicznych,
• Wytypowanie białek powierzchniowych charakterystycznych dla limfocytów B,
• Wytypowanie materiału do dalszych badań w komórkach pierwotnych,
• Wizualizacja i prezentacja wyników przeprowadzonych analiz,
• Przygotowanie i przekazanie opisu przeprowadzonych analiz oraz wyników.Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty.321.42 KB
APU_037_NAWA06_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf275.76 KB
APP_412_NCBR175_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert444.95 KB 444.95 KB
Formularz ofertowy1.39 MB 1.39 MB
Oświadczenie1.38 MB 1.38 MB
wzór umowy1.19 MB 1.19 MB
zawiadomienie o wyborze 338.58 KB 338.58 KB
APP_406_ABM19_2021

APP_406_ABM19_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert357.75 KB 357.75 KB
Formularz ofertowy88.5 KB 88.5 KB
Oświadczenie66.84 KB 66.84 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty374.86 KB
APP_405_ABM19_2021

APP_405_ABM19_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert348.38 KB 348.38 KB
Formularz ofertowy88.5 KB 88.5 KB
Oświadczenie67.05 KB 67.05 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty374.98 KB
APP_411_ABM10_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.64 MB 1.64 MB
Formularz ofertowy1.21 MB 1.21 MB
Oświadczenie2.03 MB 2.03 MB
wzór umowy1.27 MB 1.27 MB
zawiadomienie o wyborze 337.71 KB 337.71 KB
APP_410_ABM10_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.64 MB 1.64 MB
Formularz ofertowy1.21 MB 1.21 MB
Oświadczenie1.64 MB 1.64 MB
wzór umowy1.27 MB 1.27 MB
zawiadomienie o wyborze 337.16 KB 337.16 KB
APP_409_ABM10_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.64 MB 1.64 MB
Formularz ofertowy1.21 MB 1.21 MB
Oświadczenie2.03 MB 2.03 MB
wzór umowy1.28 MB 1.28 MB
zawiadomienie o wyborze 354.47 KB 354.47 KB
APP_404_ABM10_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.64 MB 1.64 MB
Formularz ofertowy1.21 MB 1.21 MB
Oświadczenie2.03 MB 2.03 MB
wzór umowy1.27 MB 1.27 MB
zawiadomienie o wyborze 342.09 KB 342.09 KB