Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
AWN_06_ABM_3_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach konkursu na REALIZACJĘ BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH WIELOCHOROBOWOŚCI NUMER KONKURSU: ABM/2023/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_06_abm_3_2023.pdf372.75 KB
APP/452/ABM22/2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie FootCell, które jest randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem interwencyjnym fazy II oceniającym skuteczność leczenia ran przewlekłych w zespole stopy cukrzycowej z użyciem allogenicznych komórek macierzystych, izolowanych z tkanki tłuszczowej.Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.05 MB
Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych

Przedmiotem zamówienia jest trawienie i sekwencjonowanie 30 probek RNA w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych”.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-oferty-app1_20_ncn33_2023.pdf301.22 KB
Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych

Przedmiotem zamówienia jest trawienie i sekwencjonowanie 30 probek RNA w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych”.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ncn33-zaproszenie-do-skladania-ofert-nowe_0.pdf345.96 KB 345.96 KB
ncn33_zalacznik_1_formularz-ofertowy_1_0.rtf159.61 KB 159.61 KB
ncn33_umowa-do-publikacji.pdf253.91 KB 253.91 KB
Wybór oferty: uniewaznienie-ncn33_0.pdf290.36 KB
AWN_04_ABM_1_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH - EDYCJA II NUMER KONKURSU: ABM/2023/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_04_abm_1_2023.pdf363.71 KB
AWN_01_ABM_1_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH - EDYCJA II NUMER KONKURSU: ABM/2023/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_01_abm_1_2023.pdf368.11 KB
AWN_02_ABM_1_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH - EDYCJA II NUMER KONKURSU: ABM/2023/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_02_abm_1_2023.pdf368.75 KB
AWN_03_ABM_1_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH - EDYCJA II NUMER KONKURSU: ABM/2023/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania-_awn_03_abm_1_2023.pdf308.99 KB
Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych

Przedmiotem zamówienia jest trawienie i sekwencjonowanie 30 probek RNA w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych”.Termin składania ofert:
Wybór oferty: uniewaznienie-ncn33.pdf553.26 KB
Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu NGS w kierunku określenia bioróżnorodności bakterii (fragmenty V3-V4) i  grzybów (fragment ITS2) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku”, realizowanego na mocy decyzji Dyrektora NCN nr DEC-2021/05/X/NZ6/01005.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ncn44-formularz-ofertowy-ii-publikacja.rtf130.12 KB 130.12 KB
ncn44_zapytanie_ofertowe-ii-publikacja.pdf361.06 KB 361.06 KB
ncn44_umowa-ii-publikacja_0.pdf586.82 KB 586.82 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-ncn44.pdf515.65 KB