Kontakt

Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych
Dorota Szubstarska
Dorota Szubstarska
tel. 022 57 20 461
dorota.szubstarska@wum.edu.pl
 

p. 14 Budynek ZIAM WUM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

 

Dział Projektów Dydaktycznych

 

Kierownik Działu Projektów Dydaktycznych
 

Anna Serzysko-Dąbrowska

tel. 022 57 20 719
anna.serzysko@wum.edu.pl

p. 120 Centrum Dydaktyczne WUM
ul. Księcia Trojdena 2a
02-109 Warszawa

 

 

 

 

 

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy

Diana Rychlica

p. 120,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 838    diana.rychlica@wum.edu.pl

Agnieszka Marcinoska
 

p. 120,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 044 agnieszka.marcinoska@wum.edu.pl

Kamila Wołosz

p. 119,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 235 kamila.wołosz@wum.edu.pl

Barbara Jędras

p. 119,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 718 barbara.jedras@wum.edu.pl

Joanna Radzimirska

p. 119,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 074 joanna.radzimirska@wum.edu.pl

Eliza Smolarczyk

p. 119,
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 450 eliza.smolarczyk@wum.edu.pl

 

Dział Wsparcia Projektów

Kierownik Działu Wsparcia Projektów

Anetta Pszczołowska
tel. 022 57 20 469
anetta.pszczolowska@wum.edu.pl

p. 32  Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy
Marzena Sadownik p. 32, CBI (0-22) 57 20 824 marzena.sadownik@wum.edu.pl
Agata Jasińska p. 32, CBI (0-22) 57 20 725 agata.jasinska@wum.edu.pl
Sylwia Zarzycka p. 32, CBI (0-22) 57 20 720 sylwia.zarzycka@wum.edu.pl

 

 

Dział Projektów Naukowych

Karolina Łagoda

tel. 022 57 20 447
karolina.lagoda@wum.edu.pl

p. 10 Budynek ZIAM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

Bożena Gwardys

tel. 022 57 20 383
bozena.gwardys@wum.edu.pl

p. 10 Budynek ZIAM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

Ewa Debudaj-Krywult

tel. 022 57 20 184
ewa.debudaj-krywult@wum.edu.pl

p. 10 Budynek ZIAM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

Koordynatorzy Działu Projektów Naukowych

 

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy
Karolina Mich Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 202 karolina.kurtek@wum.edu.pl
Maria Jagiełło Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 189 maria.jageillo@wum.edu.pl
Anna Szczurek p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 189 anna.szczurek@wum.edu.pl
Katarzyna Zakrzewska p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 271 katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl
Agnieszka Skwierczyńska p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 257 agnieszka.skwierczynska@wum.edu.pl
Kamila Szajkowska Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 252 kamila.szajkowska@wum.edu.pl
Krzysztof Wróblewski p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 866 krzysztof.wroblewski@wum.edu.pl
Monika Bielawska Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 308 monika.bielawska@wum.edu.pl
Krzysztof Karczewski p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 424 krzysztof.karczewski@wum.edu.pl
Janusz Bieńkowski p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 359 janusz.bienkowski@wum.edu.pl
Beata Boska-Adamczyk p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 051 beata.boska-adamczyk@wum.edu.pl
Anna Magiera p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 300 anna.magiera@wum.edu.pl
Katarzyna Stefańska p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 309 katarzyna.stefanska@wum.edu.pl
Artur Lityński p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 307 artur.litynski@wum.edu.pl
Monika Franaszek p. 3.73
Budynek UCS
(0-22) 57 20 549 monika.franaszek@wum.edu.pl
Anna Brzósko-Gołębiewska p. 3.73
Budynek UCS
(0-22) 57 20 411 anna.brzosko-golebiewska@wum.edu.pl
Dorota Orłowska p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 480 dorota.orlowska@wum.edu.pl
Wioletta Korcz p. 3.73
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 992 wioletta.korcz@wum.edu.pl
Jarosław Gopek p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 848 jaroslaw.gopek@wum.edu.pl
Mateusz Potaś Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 199 mateusz.potas@wum.edu.pl
Iwona Góras p.121
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 405 iwona.goras@wum.edu.pl
Emilia Klajn p.121
Centrum Dydaktyczne
(0-22) 57 20 072 emilia.klajn@wum.edu.pl
Joanna Stępkowska p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 053 joanna.stepkowska@wum.edu.pl
Krzysztof Kaniewski p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 050 krzysztof.kaniewski@wum.edu.pl
Beata Cichowicz p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 199 beata.cichowicz@wum.edu.pl

 

Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

Beata Przybyło
tel. 022 57 20 322
beata.przybylo@wum.edu.pl
 

Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

ul. Pawińskiego 3c, Parter

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy Obsługa jednostek
Anna Szymańska p. 10,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 191 anna.szymanska@wum.edu.pl Wydział Nauki o Zdrowiu
Ewa Hieronimczuk p. 12,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 190 ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl Wydział Medyczny
Dorota Choroszyńska-Bzowska p. 12,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 264 dorota.choroszynska-bzowska@wum.edu.pl Wydział Farmaceutyczny, jednostki ogólnouczelniane
Małgorzata Pabian p. 10,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 192 malgorzata.pabian@wum.edu.pl Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Kamila Krajewska Czasowa nieobecność      

    Podział jednostek

Nazwa jedn. Kod Opiekun
Katedra i Zakład Patomorfologii 1M11 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 1M12 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 1M14 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 1M15 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 1M17 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Immunologii 1M19 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 1M20 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii 1M22 Anna Szymańska
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych 1M24 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 1M33 Anna Szymańska
Katedra i Klinika Dermatologiczna 1M4 Anna Szymańska
Klinika Neurochirurgii 1M5 Małgorzata Pabian
Klinika Rehabilitacji 1M6 Anna Szymańska
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 1M7 Anna Szymańska
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 1M9 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 1MA Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Sądowej 1MB Dorota Choroszyńska-Bzowska
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1MC1 Anna Szymańska
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1MC2 Małgorzata Pabian
Klinika Anestezjologii i Intesywnej Terapii Dziecięcej 1MC3 Małgorzata Pabian
Studium Historii Medycyny 1ME Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 1MF Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Immunologii Klinicznej 1MG Anna Szymańska
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 1MH Anna Szymańska
Klinika Onkologii 1MI Małgorzata Pabian
Zakład Metodologii Badań Naukowych 1MN Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Ratunkowej 1MR Anna Szymańska
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii 1S112 Małgorzata Pabian
Zakład Chirurgii Stomatologicznej 1S113 Małgorzata Pabian
Katedra Protetyki Stomatologicznej 1S12 Małgorzata Pabian
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej 1S13 Małgorzata Pabian
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 1S14 Małgorzata Pabian
Zakład Ortodoncji 1S15 Małgorzata Pabian
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 1S16 Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Dziecięcej 1S17 Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Zachowawczej 1S18 Małgorzata Pabian
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej 1S19 Małgorzata Pabian
Klinika Otorynolaryngologii 1S2 Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Zintegrowanej 1S31 Małgorzata Pabian
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej 1S4 Małgorzata Pabian
Klinika Dermatologii, Immunodermatologii i Wenerologii 1S5 Małgorzata Pabian
Klinika Neurologii Dziecięcej 1S6 Małgorzata Pabian
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej 1S7 Małgorzata Pabian
Zakład Higieny Stomatologicznej 1S8 Małgorzata Pabian
I Zakład Radiologii Klinicznej 1W11 Anna Szymańska
II Zakład Radiologii Klinicznej 1W12 Małgorzata Pabian
Zakład Medycyny Nuklearnej 1W13 Małgorzata Pabian
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 1W21 Anna Szymańska
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych 1W22 Anna Szymańska
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 1W23 Anna Szymańska
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 1W33 Małgorzata Pabian
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego 1W34 Małgorzata Pabian
Klinika Pediatrii 1W44 Małgorzata Pabian
I Klinika Położnictwa i Ginekologii 1W51 Dorota Choroszyńska-Bzowska
II Klinika Położnictwa i Ginekologii 1W61 Ewa Hieronimczuk
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej 1W62 Ewa Hieronimczuk
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 1W63 Ewa Hieronimczuk
Klinika Chirurgii Dziecięcej 1W7 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 1W8 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 1W9 Małgorzata Pabian
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń 1WA Małgorzata Pabian
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 1WB1 Małgorzata Pabian
Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych 1WB2 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Neurologii 1WC Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Okulistyki 1WD Anna Szymańska
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 1WE Anna Szymańska
Katedra i Klinika Otolaryngologii 1WF Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 1WG Małgorzata Pabian
Klinika Pediatrii i Endokrynologii 1WH Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 1WI Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Psychiatryczna 1WJ Anna Szymańska
Katedra i Zakład Biochemii 1WK Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych 1WM Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 1WN Ewa Hieronimczuk
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 1WO Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 1WP Ewa Hieronimczuk
I Katedra i Klinika Kardiologii 1WR Ewa Hieronimczuk
Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 1WR1 Ewa Hieronimczuk
Zakład Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej 1WR2 Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 1WS Ewa Hieronimczuk
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej 1WT Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 1WU Ewa Hieronimczuk
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 1WW Małgorzata Pabian
Laboratorium Medycyny Doświadczalnej LMD Ewa Hieronimczuk
Zakład Genetyki Medycznej 1WY Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych 1WZ Ewa Hieronimczuk
Zakład Rehabilitacji 2F1 Ewa Hieronimczuk
Zakład Rehabilitacji Klinicznej 2F4 Ewa Hieronimczuk
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 2M4 Ewa Hieronimczuk
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 2M5 Ewa Hieronimczuk
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 2M6 Małgorzata Pabian
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 2M7 Małgorzata Pabian
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki 2M8 Ewa Hieronimczuk
Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej 2MB Ewa Hieronimczuk
Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej 2MC Ewa Hieronimczuk
Zakład Radiologii Pediatrycznej 2MD Ewa Hieronimczuk
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 2W1 Ewa Hieronimczuk
Zakład Medycyny Regeneracyjnej 2W10 Ewa Hieronimczuk
Klinika Onkologii 2W11 Ewa Hieronimczuk
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej 2W2 Ewa Hieronimczuk
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 2W3 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 2W4 Ewa Hieronimczuk
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 2W5 Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 2W6 Ewa Hieronimczuk
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej 2W62 Ewa Hieronimczuk
Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej 2W63 Ewa Hieronimczuk
Klinika Neurochirurgii 2W7 Ewa Hieronimczuk
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym 2W9 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 2WA Ewa Hieronimczuk
II Klinika Psychiatryczna 2WC Ewa Hieronimczuk
Klinika Neurologii 2WE Ewa Hieronimczuk
Katedra i Klinika Okulistyki 2WF Ewa Hieronimczuk
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 2WG Ewa Hieronimczuk
Zakład Diagnostyki Obrazowej 2WH Ewa Hieronimczuk
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki FW113 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej FW114 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Laboratoryjnej FW115 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Bromatologii FW12 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Toksykologii Stosowanej FW13 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Badania Środowiska FW14 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej FW15 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych FW21 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Leków FW22 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów FW23 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Organicznej FW24 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii FW25 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Środowiskowe Laboratorium "Microbiota Lab" FW251 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej FW26 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków FW27 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Fizycznej FW28 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Farmacji Stosowanej FW29 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii FW3 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki FW4 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej FW7 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa NZA Anna Szymańska
Zakład Zdrowia Publicznego NZB Anna Szymańska
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii NZC Anna Szymańska
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu NZD Anna Szymańska
Klinika Geriatrii NZE Anna Szymańska
Zakład Żywienia Człowieka NZF Anna Szymańska
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej NZG Anna Szymańska
Zakład Biologii Medycznej NZI Anna Szymańska
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych NZJ Anna Szymańska
Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii NZL Anna Szymańska
Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego NZM Anna Szymańska
Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka NZME Anna Szymańska
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego NZN Anna Szymańska
Klinika Psychiatryczna NZO Anna Szymańska
Klinika Neurologii NZP Anna Szymańska
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego NZQA Anna Szymańska
Zakład Ratownictwa Medycznego NZR Anna Szymańska
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego NZS Anna Szymańska
Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia NZT Anna Szymańska
Zakład Dietetyki Klinicznej NZV Anna Szymańska
Zakład Profilaktyki Onkologicznej NZX Anna Szymańska
Klinika Neonatologii NZYN Anna Szymańska
Zakład Anatomii Człowieka NZZA Anna Szymańska
Klinika Położnictwa i Perinatologii NZZP Anna Szymańska
Studium Medycyny Molekularnej RW1 Dorota Choroszyńska-Bzowska