Kontakt

Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych

Dorota Szubstarska
tel. 022 57 20 461
dorota.szubstarska@wum.edu.pl

 

Dział Projektów Dydaktycznych


Kierownik Działu Projektów Dydaktycznych

Anna Serzysko-Dąbrowska
tel. 022 57 20 719
anna.serzysko@wum.edu.pl
 

Dział Wsparcia Projektów


Kierownik Działu Wsparcia Projektów

Anetta Pszczołowska
tel. 022 57 20 469
anetta.pszczolowska@wum.edu.pl
 

Pracownicy Działu Wsparcia Projektów:

Agnieszka Jarmuszyńska
tel. 022 57 20 581
agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

Marzena Sadownik
tel. 022 57 20 824
marzena.sadownik@wum.edu.pl

Agata Jasińska
tel. 022 57 20 725
agata.jasinska@wum.edu.pl

Sylwia Zarzycka
tel. 022 57 20 720
sylwia.zarzycka@wum.edu.pl
 

Dział Projektów Naukowych


Kierownik Działu Projektów Naukowych

Dorota Szubstarska
tel. 022 57 20 461
dorota.szubstarska@wum.edu.pl

Karolina Mich
tel. 022 57 20 202
karolina.kurtek@wum.edu.pl
 

Dział Nauki


Kierownik Działu Nauki

Beata Przybyło
tel 022 57 20 322
beata.przybylo@wum.edu.pl

Pracownicy Działu Nauki:

Anna Szymańska
tel. 022 57 20 191, Rektorat, pok. 427
anna.szymanska2@wum.edu.pl
Obsługa jednostek: Wydział Nauki o Zdrowiu

Ewa Hieronimczuk
tel 022 57 20 190, , Rektorat, pok. 428
ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl
Obsługa jednostek: Wydział Medyczny

Dorota Choroszyńska-Bzowska
tel 022 57 20 264, Rektorat, pok. 427
dorota.choroszynska-bzowska@wum.edu.pl
Obsługa jednostek: Wydział Farmaceutyczny, jednostki ogólnouczelniane

Małgorzata Pabian
tel 022 57 20 192, Rektorat, pok. 427
malgorzata.pabian@wum.edu.pl
Obsługa jednostek: Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Kamila Krajewska
Czasowa nieobecność

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

Dane kontaktowe jw.

1M11, Katedra i Zakład Patomorfologii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M12, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M14A, Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M15, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M17, Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M19, Zakład Immunologii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M20, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M22, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

Anna Szymańska

1M24, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1M33, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Anna Szymańska 

1M4, Katedra i Klinika Dermatologiczna

Anna Szymańska

1M5, Klinika Neurochirurgii

Małgorzata Pabian

1M6, Klinika Rehabilitacji

Anna Szymańska

1M7, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Anna Szymańska

1M9, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1MA, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1MB, Zakład Medycyny Sądowej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1MC1, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Anna Szymańska

1MC2, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Małgorzata Pabian

1MC3, Klinika Anestezjologii i Intesywnej Terapii Dziecięcej

Małgorzata Pabian

1MF, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1MG, Zakład Immunologii Klinicznej

Anna Szymańska

1MH, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Anna Szymańska

1MI, Klinika Onkologii

Małgorzata Pabian

1MN, Zakład Metodologii Badań Naukowych

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1MR, Zakład Medycyny Ratunkowej

Anna Szymańska

1W11, I Zakład Radiologii Klinicznej

Anna Szymańska

1W12, II Zakład Radiologii Klinicznej

Małgorzata Pabian

1W13, Zakład Medycyny Nuklearnej

Małgorzata Pabian

1W21, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Anna Szymańska

1W22, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Anna Szymańska

1W23, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Anna Szymańska

1W33, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Małgorzata Pabian

1W34, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Małgorzata Pabian

1W44, Klinika Pediatrii

Małgorzata Pabian

1W51, I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1W61, II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Ewa Hieronimczuk

1W62, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Ewa Hieronimczuk

1W63, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Ewa Hieronimczuk

1W7, Klinika Chirurgii Dziecięcej

Małgorzata Pabian

1W8, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Małgorzata Pabian

1W9, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Małgorzata Pabian

1WA, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Małgorzata Pabian

1WB1, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Małgorzata Pabian

1WB2, Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

Małgorzata Pabian

1WC, Katedra i Klinika Neurologii

Małgorzata Pabian

1WD, Katedra i Klinika Okulistyki

Anna Szymańska

1WE, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Anna Szymańska

1WF, Katedra i Klinika Otolaryngologii

Małgorzata Pabian

1WG, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Małgorzata Pabian

1WH, Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Małgorzata Pabian

1WI, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Małgorzata Pabian

1WJ, Katedra i Klinika Psychiatryczna

Anna Szymańska

1WK, Katedra i Zakład Biochemii

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1WM, Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Ewa Hieronimczuk

1WO, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WP, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WR, I Katedra i Klinika Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

1WR1, Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

1WS, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Ewa Hieronimczuk

1WU, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Ewa Hieronimczuk

1WW, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Małgorzata Pabian

1WX, Zakład Medycyny Genomowej

Ewa Hieronimczuk

1WY, Zakład Genetyki Medycznej

Dorota Choroszyńska-Bzowska

1WZ, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

2M2, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Ewa Hieronimczuk

2M4, Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Ewa Hieronimczuk

2M5, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Ewa Hieronimczuk

2M6, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej

Małgorzata Pabian

2M7, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Małgorzata Pabian

2MC, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej

Ewa Hieronimczuk

2W1, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Ewa Hieronimczuk

2W10, Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Ewa Hieronimczuk

2W11, Klinika Onkologii

Ewa Hieronimczuk

2W3, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Małgorzata Pabian

2W4, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Ewa Hieronimczuk

2W5, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

2W6, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

2W63, Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

Ewa Hieronimczuk

2W9, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym

Małgorzata Pabian

2WA, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Ewa Hieronimczuk

2WC, II Klinika Psychiatryczna

Ewa Hieronimczuk

2WF, Katedra i Klinika Okulistyki

Ewa Hieronimczuk