Kontakt

Dyrektor ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych
Dorota Szubstarska
Dorota Szubstarska
tel. 022 57 20 461
dorota.szubstarska@wum.edu.pl
 

p. 14 Budynek ZIAM WUM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

 

Dział Projektów Dydaktycznych

 

Kierownik Działu Projektów Dydaktycznych
 

Anna Serzysko-Dąbrowska

tel. 022 57 20 719
anna.serzysko@wum.edu.pl

p. 2.38 Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
ul. Stanisława Binieckiego 6
02-097 Warszawa

 

 

 

 

 

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy

Diana Rychlica

UCS, pok. 2.38 (0-22) 57 20 838    diana.rychlica@wum.edu.pl

Sebastian Przybyłowski

UCS, pok. 2.38 (0-22) 57 20 044 sebastian.przybylowski@wum.edu.pl

Adrian Ptasiński

UCS, pok. 3.32 (0-22) 57 20 718 adrian.ptasinski@wum.edu.pl

Maria Talma 

Maria Talma - zdjęcie

UCS, pok. 3.32

(0-22) 57 20 235

maria.talma@wum.edu.pl

 

 

 

Joanna Radzimirska

UCS, pok. 3.32 (0-22) 57 20 074 joanna.radzimirska@wum.edu.pl

Wiktoria Gielerak

Wiktoria Gielerak - zdjęcie

UCS, pok. 3.32 (0-22) 57 20 450 wiktoria.gielerak@wum.edu.pl

 

Dział Wsparcia Projektów

Kierownik Działu Wsparcia Projektów

Anetta Pszczołowska
tel. 022 57 20 469
anetta.pszczolowska@wum.edu.pl

p. 32  Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy
Agata Jasińska p. 32, CBI (22) 57 20 725 agata.jasinska@wum.edu.pl
Sylwia Zarzycka p. 32, CBI (22) 57 20 720 sylwia.zarzycka@wum.edu.pl
Katarzyna Szandecka p. 32, CBI (22) 57 20 581 katarzyna.szandecka@wum.edu.pl
Tomasz Roguski p. 32, CBI (22) 57 20 824 tomasz.roguski@wum.edu.pl
Aleksandra Januszkiewicz p. 32, CBI (22) 57 20 011 aleksandra.januszkiewicz@wum.edu.pl

 

 

Dział Projektów Naukowych 

Kierownik Działu Projektów Naukowych

Karolina Mich

tel. 022 57 20 202
karolina.mich@wum.edu.pl

p. 10 Budynek ZIAM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

Zastępca Kierownika Działu Projektów Naukowych

Karolina Łagoda

tel. 022 57 20 447
karolina.lagoda@wum.edu.pl

p. 10 Budynek ZIAM
ul. Żwirki i Wigury 81,
02-091 Warszawa

 

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy
Aleksandra Bator p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 096 aleksandra.bator@wum.edu.pl
Agnieszka Bieńkowska p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 025 agnieszka.bienkowska@wum.edu.pl
Janusz Bieńkowski p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 359 janusz.bienkowski@wum.edu.pl
Beata Boska-Adamczyk p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 051 beata.boska-adamczyk@wum.edu.pl
Anna Brzósko-Gołębiewska p. 3.73
Budynek UCS
(0-22) 57 20 411 anna.brzosko-golebiewska@wum.edu.pl
Beata Cichowicz p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 199 beata.cichowicz@wum.edu.pl
Anna Fastyn Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 030 anna.fastyn@wum.edu.pl
Monika Franaszek p. 3.73
Budynek UCS
(0-22) 57 20 549 monika.franaszek@wum.edu.pl
Jarosław Gopek p. FD13
Budynek CePT
(0-22) 57 20 848 jaroslaw.gopek@wum.edu.pl
Iwona Góras p. BC20
Budynek CePT
(0-22) 57 20 405 iwona.goras@wum.edu.pl
Maria Jagiełło Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 189 maria.jagiello@wum.edu.pl
Krzysztof Karczewski p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 424 krzysztof.karczewski@wum.edu.pl
Emilia Klajn p. BC20
Budynek CePT
(0-22) 57 20 072 emilia.klajn@wum.edu.pl
Wioletta Korcz p. 3.73
Budynek UCS
(0-22) 57 20 992 wioletta.korcz@wum.edu.pl
Kamila Krzysztoporska p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 595 kamila.szajkowska@wum.edu.pl
Anna Magiera p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 300 anna.magiera@wum.edu.pl
Dorota Orłowska p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 480 dorota.orlowska@wum.edu.pl
Jolanta Pasternakiewicz p. FD13
Budynek CePT
(0-22) 57 20 029 jolanta.pasternakiewicz@wum.edu.pl
Agnieszka Skwierczyńska Czasowa nieobecność (0-22) 57 20 257 agnieszka.skwierczynska@wum.edu.pl
Katarzyna Stefańska p. 33
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 309 katarzyna.stefanska@wum.edu.pl
Joanna Stępkowska p. FD13
Budynek CePT
(0-22) 57 20 053 joanna.stepkowska@wum.edu.pl
Anna Szczurek p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 189 anna.szczurek@wum.edu.pl
Krzysztof Wróblewski p. 31
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 866 krzysztof.wroblewski@wum.edu.pl
Katarzyna Zakrzewska p. 38
Budynek ZIAM
(0-22) 57 20 271 katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl
 
 
Dział Nauki

Kierownik Działu Nauki

Beata Przybyło
tel. 022 57 20 322
beata.przybylo@wum.edu.pl
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
ul. Pawińskiego 3c, Parter

Pracownik Pokój Numer telefonu Adres mailowy
Ewa Banasiak czasowa nieobecność    
Dorota Choroszyńska-Bzowska p. 12,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 264 dorota.choroszynska-bzowska@wum.edu.pl
Małgorzata Pabian  p. 10,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 192 małgorzata.pabian@wum.edu.pl
Kamila Krajewska  p. 10,
ul. Pawińskiego 3c
(0-22) 57 20 191 kamila.krajewska@wum.edu.pl
Podział na jednostki 
Nazwa jednostki Kod jednostki  Opiekun
Katedra i Zakład Patomorfologii 1M11 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 1M12 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CB 1M13 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii 1M14 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 1M15 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek 1M17 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Immunologii 1M19 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 1M20 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii 1M22 Kamila Krajewska 
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych 1M24 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 1M33 Kamila Krajewska 
Katedra i Klinika Dermatologiczna 1M4 Kamila Krajewska 
Klinika Neurochirurgii 1M5 Małgorzata Pabian
Klinika Rehabilitacji 1M6 Kamila Krajewska 
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 1M7 Kamila Krajewska 
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 1M9 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej 1MA Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Sądowej 1MB Dorota Choroszyńska-Bzowska
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1MC1 Kamila Krajewska
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1MC2 Małgorzata Pabian
Klinika Anestezjologii i Intesywnej Terapii Dziecięcej 1MC3 Małgorzata Pabian
Studium Historii Medycyny 1ME Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny 1MF Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Immunologii Klinicznej 1MG Kamila Krajewska
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 1MH Kamila Krajewska
Klinika Onkologii 1MI Małgorzata Pabian
Zakład Metodologii Badań Naukowych 1MN Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Ratunkowej 1MR Kamila Krajewska
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WLS10 (1S112) Małgorzata Pabian
Zakład Chirurgii Stomatologicznej WLS9 (1S113) Małgorzata Pabian
Katedra Protetyki Stomatologicznej WLS4 (1S12) Małgorzata Pabian
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WLS11 (1S13) Małgorzata Pabian
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WLS5 (1S14) Małgorzata Pabian
Zakład Ortodoncji WLS6 (1S15) Małgorzata Pabian
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WLS7 (1S16) Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Dziecięcej WLS3 (1S17) Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Zachowawczej WLS1 (1S18) Małgorzata Pabian
Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WLS8 (1S19) Małgorzata Pabian
Klinika Otorynolaryngologii WLS12 (1S2) Małgorzata Pabian
Zakład Stomatologii Zintegrowanej WLS2 (1S31+1S8) Małgorzata Pabian
Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej WLS22 (1S4) Małgorzata Pabian
Zakład Immunodermatologii WLS23 (1S20+1S5) Małgorzata Pabian
Klinika Neurologii Dziecięcej WLS13 (1S6) Małgorzata Pabian
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WLS14 (1S7) Małgorzata Pabian
I Zakład Radiologii Klinicznej 1W11 Kamila Krajewska
II Zakład Radiologii Klinicznej 1W12 Małgorzata Pabian
Zakład Medycyny Nuklearnej 1W13 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej 1W14 Małgorzata Pabian
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 1W21 Kamila Krajewska
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych 1W22 Kamila Krajewska
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 1W23 Kamila Krajewska
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 1W33 Małgorzata Pabian
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego 1W34 Małgorzata Pabian
Klinika Pediatrii 1W44 Małgorzata Pabian
I Klinika Położnictwa i Ginekologii 1W51 Dorota Choroszyńska-Bzowska
II Klinika Położnictwa i Ginekologii 1W61 Kamila Krajewska 
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej 1W62 Kamila Krajewska 
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 1W63 Kamila Krajewska 
Klinika Chirurgii Dziecięcej 1W7 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej 1W8 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 1W9 Małgorzata Pabian
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń 1WA Małgorzata Pabian
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 1WB1 Małgorzata Pabian
Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych 1WB2 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Neurologii 1WC Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Okulistyki 1WD Kamila Krajewska
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 1WE Kamila Krajewska
Katedra i Klinika Otolaryngologii 1WF Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 1WG Małgorzata Pabian
Klinika Pediatrii i Endokrynologii 1WH Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii 1WI Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Psychiatryczna 1WJ Kamila Krajewska
Katedra i Zakład Biochemii 1WK Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych 1WM Kamila Krajewska 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 1WN Kamila Krajewska 
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 1WO Kamila Krajewska 
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 1WP Kamila Krajewska 
I Katedra i Klinika Kardiologii 1WR Kamila Krajewska 
Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii 1WR1 Kamila Krajewska 
Zakład Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej 1WR2 Kamila Krajewska 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii 1WS Kamila Krajewska 
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WLS16 (1WT) Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii 1WU Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego 1WW Małgorzata Pabian
Laboratorium Medycyny Doświadczalnej LMD Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Genetyki Medycznej 1WY Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych 1WZ Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Rehabilitacji WLS15  (2F1) Małgorzata Pabian
Zakład Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej WLS25 (2F4) Małgorzata Pabian
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych 2M4 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 2M5 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 2M6 Małgorzata Pabian
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego 2M7 Małgorzata Pabian
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki WLS17 (2M8) Małgorzata Pabian
Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej 2MB Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej 2MC Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Radiologii Pediatrycznej WLS18 (2MD) Małgorzata Pabian
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 2W1 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Regeneracyjnej 2W10 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Onkologii 2W11 Dorota Choroszyńska-Bzowska
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WLS19 (2W2) Małgorzata Pabian
Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci 2W3 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 2W4 Dorota Choroszyńska-Bzowska
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 2W5 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych 2W6 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WLS24 (2W62) Małgorzata Pabian
Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej 2W63 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Klinika Neurochirurgii WLS26 (2W7) Małgorzata Pabian
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym 2W9 Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 2WA Dorota Choroszyńska-Bzowska
II Klinika Psychiatryczna 2WC Małgorzata Pabian
Klinika Neurologii WLS20 (2WE) Małgorzata Pabian
Katedra i Klinika Okulistyki 2WF Małgorzata Pabian
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji WLS21 (2WG) Małgorzata Pabian
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej WLS18A (2WH) Małgorzata Pabian
Katedra Biechemii i Chemii Klinicznej WF1 (FW11) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki WF1A (FW113) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Medycyny Laboratoryjnej WF1B (FW114+FW115) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Toksykologii i Bromatologii WF2 (FW8+FW13+FW12+FW14) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy WF3 (FW15) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Biologii i Farmakognozji WF4 (FW21+FW25) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Katedra Chemii Analitycznej i Biomateriałów WF6 (FW23+FW231+FW232) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Organicznej i Fizycznej WF7 (FW24+FW28) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Środowiskowe Laboratorium "Microbiota Lab" WF4L (FW251) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WF8 (FW26) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Chemii Leków WF5 (FW22+FW27) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Farmacji Stosowanej WF9 (FW29) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Farmakodynamiki i Patofizjologii WF10 (FW3) Dorota Choroszyńska-Bzowska
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa NZA Kamila Krajewska
Zakład Zdrowia Publicznego NZB Kamila Krajewska
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii NZC Kamila Krajewska
Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu NZD Kamila Krajewska 
Klinika Geriatrii NZE Kamila Krajewska 
Zakład Żywienia Człowieka NZF Kamila Krajewska 
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej NZG Kamila Krajewska 
Zakład Biologii Medycznej NZI Kamila Krajewska
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych NZJ Kamila Krajewska 
Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii NZL Kamila Krajewska 
Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego NZM Kamila Krajewska 
Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii NZME Kamila Krajewska 
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego NZN Kamila Krajewska 
Klinika Psychiatryczna NZO Kamila Krajewska 
Klinika Neurologii NZP Kamila Krajewska 
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego NZQA Kamila Krajewska 
Zakład Ratownictwa Medycznego NZR Kamila Krajewska 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego NZS Kamila Krajewska 
Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia NZT Kamila Krajewska 
Zakład Dietetyki Klinicznej NZV Kamila Krajewska 
Zakład Profilaktyki Onkologicznej NZX Kamila Krajewska 
Klinika Neonatologii NZYN Kamila Krajewska 
Zakład Anatomii Człowieka NZZA Kamila Krajewska 
Klinika Położnictwa i Perinatologii NZZP Kamila Krajewska 
Zakład Psychiatrii Środowiskowej NZPS Kamila Krajewska 
Klinika Chorób Wewnętrznych NZW Kamila Krajewska 
Studium Medycyny Molekularnej RW1 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CLZD

Dorota Choroszyńska-Bzowska

Laboratorium Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego LBBK Dorota Choroszyńska-Bzowska
Studium Języków Obcych S1 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu S3 Dorota Choroszyńska-Bzowska
Studium Komunikacji Medycznej S4 Dorota Choroszyńska-Bzowska