Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_420_ABM03_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty289.45 KB
AWN_02_NCBR_INF_IV_2022

Zapytanie o wycenę na przeprowadzenia wywiadów lekarskich, po uzyskaniu zgody pacjenta, nagranie całej rozmowy na dostarczonym przez Zamawiającego urządzeniu oraz przygotowanie pisemnej formy dokumentacji medycznej po uprzednim jej zanonimizowaniu w ramach planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne ” - INFOSTRATEG IV. Tytuł projektu: „VerbatiMed.AI - inteligentny system rozpoznawania mowy i asystent głosowy dla lekarzy z zastosowaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Formularz wyceny_AWN_02_NCBR_INF_IV_2022.docx24.66 KB 24.66 KB
Wybór oferty: Formularz wyceny_AWN_02_NCBR_INF_IV_2022_0.docx24.66 KB
AWN_01_NCBR_INF_IV_2022

Zapytanie o wycenę na odtworzenie wywiadów lekarskich, na podstawie przygotowanych scenariuszy oraz nagranie całej rozmowy na dostarczonym przez Zamawiającego urządzeniu w ramach planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne ” - INFOSTRATEG IV. Tytuł projektu: „VerbatiMed.AI - inteligentny system rozpoznawania mowy i asystent głosowy dla lekarzy z zastosowaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Formularz wyceny_AWN_01_NCBR_INF_IV_2022_1.docx24.54 KB 24.54 KB
Wybór oferty: Formularz wyceny_AWN_01_NCBR_INF_IV_2022_0.docx24.54 KB
APP_424_NCBR178_2022

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usługi kompleksowego wykonania 2 komiksów dla dzieci i młodzieży. Zapytanie realizowane jest w ramach realizacji zadania 10. w projekcie NCBR178 „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie 424_NCBR178_2022.pdf356.02 KB
APP/423/NCBR178/2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zaproszenie do złożenia ofert740.71 KB 740.71 KB
zał. nr 1 formularz ofertowy8.2 MB 8.2 MB
zał. nr 2 wzór umowy295.96 KB 295.96 KB
Unieważnienie APP_423_NCBR178_2022316.26 KB 316.26 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty357.09 KB , Wybór oferty: Unieważnienie APP_423_NCBR178_2022228.98 KB
APP_422_H04_2022

Rekrutacja pacjentów z posocznicą do badania w ramach projektu badawczego.Termin składania ofert:
Wybór oferty: APP_422_H04_2022_Zawiadomienie o wyborze.pdf169.26 KB
APP1/9/DN08/2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 337.62 KB 337.62 KB
FORMULARZ OFERTOWY104.89 KB 104.89 KB
WZÓR UMOWY292.99 KB 292.99 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-app1_9_dn08_2022.pdf245.31 KB
APP_419_EOG22_2022

Wykonanie preparatyki (trawienie trypsyną), oczyszczenia (SP3), pomiaru ilościowego za pomocą spektrometrii mas oraz analizy danych, dla 48 (+/- 2) próbek białkowych, w ośmiu grupach (ok. 6 próbek na grupę).Termin składania ofert:
Wybór oferty: APP_419_EOG22_2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf172 KB
APU_044_FS212_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf267.63 KB
APP_418_EOG21_2022

Zamawiana usługa obejmuje:
1. Przygotowanie kompletnego wniosku oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) wynalazku z dziedziny chemii/farmacji/nanotechnologii (otrzymywanie nanomateriału) w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie zgłoszenia.;
2. Prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;


W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
b) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
c) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
d) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
e) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania zgłoszeniowego.Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_418_eog21_2022_zaproszenie-do-skladania-ofert_1.pdf921.54 KB