Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie ESONIA

Badanie powinno zostać przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Badań Klinicznych Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use), deklaracją Helsińską oraz obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi, a także otrzymaną od Sponsora dokumentacją dotyczącą badania klinicznego;
Umowa dotycząca realizacji badania będzie podpisana z zachowaniem warunków oferty przedstawionej w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. Ośrodek musi wyrazić zgodę i umożliwić przeprowadzenie audytu przez Sponsora (lub w imieniu Sponsora).

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie ESONIA, pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”.
Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z badaniem klinicznym zgodnie z aktualnym Protokołem Badania. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku wcześniejszego udostępnienia Protokołu Badania Oferentowi, ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności. Kontrahenci posiadający dostęp do Protokołu Badania są zwolnieni z tego obowiązku. Liczba uczestników badania obejmuje łącznie 60 pacjentów. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały w Protokole Badania.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-app_473_abm09_2024.pdf321.01 KB
APP/470/DN16/2024 Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej, logistycznej i informatycznej Konferencji „Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii”

Termin składania ofert:
APP/465/DN16/2024 Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej, logistycznej i informatycznej Konferencji „Międzynarodowy Kongres Kardiomiopatii”

Termin składania ofert:
APP/467/ABM24/2024 Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego.

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego, które zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów zakwalifikowanych do resekcji wątroby w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa trzech metod (PVE, LVD i ALPPS) uzyskiwania przerostu fragmentu miąższu wątroby u chorych poddawanych częściowej resekcji tego narządu.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert354.57 KB 354.57 KB
zał. 3 Formularz ofertowy 170.82 KB 170.82 KB
zał. 1 Umowa o zachowaniu poufności 65.5 KB 65.5 KB
Wybór oferty: Wybór oferty230.75 KB
AWN_12_FERS_03.01_2023

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach konkursu DOSTĘPNOŚĆ PODMIOTÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, DZIAŁANIA 03.01 DOSTĘPNOŚĆ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, PRIORYTETU 3: DOSTĘPNOŚĆ I USŁUGI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NUMER KONKURSU: FERS.03.01-IP.08-001/23 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-partnera_awn_12_fers_03.01_2023.pdf218.19 KB
APP/460/ABM24/2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego, które zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów zakwalifikowanych do resekcji wątroby w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa trzech metod (PVE, LVD i ALPPS) uzyskiwania przerostu fragmentu miąższu wątroby u chorych poddawanych częściowej resekcji tego narządu:
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert354.23 KB 354.23 KB
zał. 3 Formularz ofertowy 170.39 KB 170.39 KB
zał. 1 Umowa o zachowaniu poufności 65.5 KB 65.5 KB
Wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert218.61 KB 218.61 KB
Wybór oferty: Unieważnienie postępowania 212.64 KB
APP/464/ABM16/2023

Zakres usługi obejmować będzie następujące elementy:
a) Odbiór Pacjenta z Ośrodka Centralnego tj. Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Stefana Banacha 1A, 02-097 Warszawa (Dalej UCK) i transport Pacjenta do Ośrodka Satelitarnego tj. Szpitala Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa, do Sali POP (Dalej CMT).
b) Transport powrotny z Ośrodka Satelitarnego CMT do Ośrodka Centralnego UCK po upływie około 4-6 godzin.
c) Dystans jednego transportu wynosi ok. 12 km.
d) Planuje się transport Uczestników Badania, w zakresie:
– 100 transportów na zabieg z UCK do CMT;
– 100 transportów powrotnych po zabiegu z CMT do UCK;
– 100 transportów na wizytę kontrolną z UCK do CMT;
– 100 transportów powrotnych po wizycie kontrolnej z CMT do UCK.
Łącznie: 400 transportów.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-app_464_abm16_2023.pdf390.8 KB
APP/462/ABM20/2023

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe APP/462/ABM20/2023330.12 KB 330.12 KB
Formularz ofertowy APP/462/ABM20/2023165.46 KB 165.46 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-wyboru-osrodka-app_462_abm20_2023-rozstrzygniecie.pdf299.21 KB
APP/461/ABM20/2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie KRONF2, pt. „Niekomercyjne i nierandomizowane badanie interwencyjne fazy 2a. oceniające skuteczność produktu leczniczego kryzotynib w terapii dzieci z ciężką postacią neurofibromatozy typu 2., w szczególności niepoddających się leczeniu chirurgicznemu oraz/lub radioterapii”)
Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). Kontrahenci, z którymi została już zawarta umowa o poufności muszą przedstawić podpisany dokument zanim zostaną im ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego.
 Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie359.53 KB 359.53 KB
Umowa o poufności272.85 KB 272.85 KB
Formularz ofertowy313.22 KB 313.22 KB
Wybór oferty: abm20-zawiadomienie-wyboru-osrodka.pdf308.61 KB
APP/459/FS246/2023

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ZAPYTANIE OFERTOWE NR APP/459/FS246/2023371.56 KB 371.56 KB
Zał. nr 1 _Opis przedmiotu zamówienia401.47 KB 401.47 KB
Zał. nr 2 _Formularz ofertowy149.63 KB 149.63 KB
Zał. nr 3 _Wzór umowy259.51 KB 259.51 KB
Wybór oferty: fs246_wylonienie-wykonawcy_audyt.pdf315.6 KB