Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP/423/NCBR178/2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zaproszenie do złożenia ofert740.71 KB 740.71 KB
zał. nr 1 formularz ofertowy8.2 MB 8.2 MB
zał. nr 2 wzór umowy295.96 KB 295.96 KB
Unieważnienie APP_423_NCBR178_2022316.26 KB 316.26 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty357.09 KB , Wybór oferty: Unieważnienie APP_423_NCBR178_2022228.98 KB
APP_422_H04_2022

Rekrutacja pacjentów z posocznicą do badania w ramach projektu badawczego.Termin składania ofert:
Wybór oferty: APP_422_H04_2022_Zawiadomienie o wyborze.pdf169.26 KB
APP1/9/DN08/2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 337.62 KB 337.62 KB
FORMULARZ OFERTOWY104.89 KB 104.89 KB
WZÓR UMOWY292.99 KB 292.99 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-app1_9_dn08_2022.pdf245.31 KB
APP_419_EOG22_2022

Wykonanie preparatyki (trawienie trypsyną), oczyszczenia (SP3), pomiaru ilościowego za pomocą spektrometrii mas oraz analizy danych, dla 48 (+/- 2) próbek białkowych, w ośmiu grupach (ok. 6 próbek na grupę).Termin składania ofert:
Wybór oferty: APP_419_EOG22_2022 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf172 KB
APU_044_FS212_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf267.63 KB
APP_418_EOG21_2022

Zamawiana usługa obejmuje:
1. Przygotowanie kompletnego wniosku oraz zgłoszenie do ochrony patentowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UPRP) wynalazku z dziedziny chemii/farmacji/nanotechnologii (otrzymywanie nanomateriału) w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji umożliwiającej przygotowanie zgłoszenia.;
2. Prowadzenie sprawy zgłoszeń do ochrony patentowej do momentu wydania decyzji o przyznaniu patentu przez UPRP lub ostatecznej odmowie przyznania patentu;


W ramach zamawianej usługi uwzględnia się również:
a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
b) prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
c) powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
d) dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
e) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania zgłoszeniowego.Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_418_eog21_2022_zaproszenie-do-skladania-ofert_1.pdf921.54 KB
APP_416_ABM20_2022

Zamawiana usługa obejmuje:
– opracowanie oraz złożenie dokumentacji w celu uzyskania pozytywnej opinii do Komisji Bioetycznej, współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii (etap 1);
– opracowanie i złożenie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie badań klinicznych (zgodnie z listą dokumentów składanych wraz z wnioskiem o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 października 2018 r.). Współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem merytorycznym w tej kwestii (etap 2);
– uzupełnienie wyżej wymienionej dokumentacji w czasie trwania umowy w przypadku zapytań ze strony instytucji i przekazanie obowiązków wybranej w procedurze firmie CRO monitorującej badanie (etap 3).Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty.298.86 KB
APP_415_NCBR168_2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zaproszenie-do-skladania-ofert_3.pdf1.02 MB 1.02 MB
zal.1_formularz_ofertowy.rtf588.12 KB 588.12 KB
zal.2_wykaz-uslug.rtf553.33 KB 553.33 KB
Wybór oferty: Unieważnienie postępowania APP_415_NCBR168_20221.1 MB
Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
ncn40_zapytanie_ofertowe.pdf437.32 KB 437.32 KB
ncn40-formularz-ofertowy.rtf108.89 KB 108.89 KB
ncn40_umowa_usluga_naukowo_badawcza_mmp3.pdf278.96 KB 278.96 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.529.43 KB , Wybór oferty: uniewaznienie-ncn40.pdf553.36 KB
APU_041_NAWA06_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_2.pdf384.94 KB