Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_373_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
z1_formularz_ofertowy_2021_2.rtf573.42 KB 573.42 KB
Zapytanie ofertowe421.81 KB 421.81 KB
Wykaz usług551.89 KB 551.89 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze 356.14 KB
APP_361_5FNUT13_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe814.5 KB 814.5 KB
Szablon umowy594.95 KB 594.95 KB
Formularz ofertowy104.92 KB 104.92 KB
Oświadczenie490.97 KB 490.97 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_app_361_5fnut13_2021.pdf658.35 KB
APP_373_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Aktualny formularz ofertowy 30.08.2021573.11 KB 573.11 KB
Aktualne zaproszenie do składania ofert429.44 KB 429.44 KB
Pytania i odpowiedzi 30.08.2021258.7 KB 258.7 KB
Pytania i odpowiedzi632.42 KB 632.42 KB
Wykaz usłu zmieniony 28.08.2021551.89 KB 551.89 KB
Aktualne zaproszenie do składania ofert420.18 KB 420.18 KB
Wykaz usług552.88 KB 552.88 KB
Formularz ofertowy573.2 KB 573.2 KB
zaproszenie_do_skladania_ofert_app_373_ncbr119_2021_0.pdf419.35 KB 419.35 KB
Wybór oferty: Unieważnienie APP_373_NCBR119_2021309.69 KB
APU_034_FS212_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe 124.5 KB 124.5 KB
Formularz ofertowy 289 KB 289 KB
Recenzja741.5 KB 741.5 KB
Protokół37.43 KB 37.43 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania_2.pdf259.37 KB
APU_033_FS212_2021

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania eksperckich recenzji 6 prac magisterskich 2-letnich (4 semestry) uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym DUO OTM w ramach projektu „DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe192.32 KB 192.32 KB
Załącznik nr 1289 KB 289 KB
Załącznik nr 2741.5 KB 741.5 KB
Załącznik nr 337.43 KB 37.43 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania268.82 KB
APP_370_ABM19_2021

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy w ramach realizacji projektu pt: „Nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia” w tym:

-zakup zestawów odczynnikowych  do wykonania testów:

1) 2019-nCoV IgG (1600 szt. – 16 opakowań)

2) 2019-nCoV IgM (500 szt. – 5 opakowań)

3) 2019-nCoV IgG S-RBD (1600 szt. – 16 opakowań)

oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań w ilości 3 700.

W wymienionej ilości ww wyrobów medycznych sa zawarte oznaczenia do kontroli i kalibracji.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Pytania i odpowiedzi 29.07.2021192.33 KB 192.33 KB
Pytania i odpowiedzi 30.07.2021203.38 KB 203.38 KB
Formularz ofertowy772.53 KB 772.53 KB
Zapytanie ofertowe350.69 KB 350.69 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty74.61 KB
APP_369_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert409.79 KB 409.79 KB
Formularz ofertowy140.48 KB 140.48 KB
Wzór umowy o dzieło158.05 KB 158.05 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty313.11 KB
APP_368_NCBR119_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert584.1 KB 584.1 KB
Formularz ofertowy15.55 MB 15.55 MB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty316.86 KB
APP_366_ABM11_2021

Usługa wytworzenia serii oraz zapakowania, zwolnienia do badania klinicznego placebo oraz leku w postaci
52 opakowań Ventolin 1 mg/ml (0,1%) roztwór do nebulizacji oraz 52 opakowań Natrium chloratum 0,9% Kabi,
9 mg/ml, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych – 1 opakowanie zawiera 20 ampułek  po 10 ml.
Placebo oraz lek na etapie wytwarzania i zwalniania do badania klinicznego będą produktami rozślepionymi.

- wysyłki do 8 ośrodków na terenie Polski, po 3 wysyłki do każdego z ośrodków (razem 24 wysyłki). Przewóz badanych produktów leczniczych w warunkach kontrolowanych (zgodnie z ChPL) w latach 2021-2024. Ośrodki, do których planowane jest dostarczenie badanego produktu leczniczego i placebo znajdują się w następujących miastach: Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Bytom, Zielona Góra, Poznań, Kraków.

- nie dotyczy usługi odbioru niewykorzystanych opakowań placebo i leku z ośrodków oraz ich utylizacji.Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert385.35 KB 385.35 KB
Formularz ofertowy768.95 KB 768.95 KB
Wykaz osób96.14 KB 96.14 KB
Zawiadomienie o wyborze340.03 KB 340.03 KB
Unieważnienie postępowania299.51 KB 299.51 KB
APU_024_NAWA07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe 230.17 KB 230.17 KB
Formularz ofertowy 139 KB 139 KB
Wzór umowy 131.42 KB 131.42 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze 57.81 KB , Wybór oferty: Protokół z postępowania252.53 KB