Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_379_ABM21_2021

APP_379_ABM21_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe342.38 KB 342.38 KB
Formularz ofertowy763.7 KB 763.7 KB
Wykaz usług - dokumentacja761 KB 761 KB
Wykaz usług - CRO760.9 KB 760.9 KB
Specyfikacja zamówienia123.23 KB 123.23 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty386.23 KB 386.23 KB
AWN_03_ABM_3_2021

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_03_abm_3_2021.pdf611.55 KB
APP_384_ABM19_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert408.38 KB 408.38 KB
Oświadczenie66.46 KB 66.46 KB
formularz ofertowy85 KB 85 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty379.84 KB 379.84 KB
APP_383_ABM19_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert407.13 KB 407.13 KB
Oświadczenie66.32 KB 66.32 KB
formularz ofertowy85 KB 85 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty376.66 KB 376.66 KB
APP_386_ABM19_2021

APP_386_ABM19_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie o cene usługi63.04 KB 63.04 KB
Zapytanie o cenę usługi3.16 MB 3.16 MB
APP1/5/NCN6/2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
zapytanie_ofertowe__0.pdf352.18 KB 352.18 KB
zal.1-formularz_ofertowy_0.pdf124.47 KB 124.47 KB
zal.-2.1_wzor_umowy_0.pdf1.76 MB 1.76 MB
zal-.2.2_wzor_rachunku_0.pdf84.4 KB 84.4 KB
Wybór oferty: zawiadomienie_o_wyborze_app1_ncn6_2021.pdf292.91 KB
APP_381_ABM19_2021

APP_381_ABM19_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe424.3 KB 424.3 KB
Formularz ofertowy85.5 KB 85.5 KB
Oświadczenie66.33 KB 66.33 KB
Unieważnienie postępowania1.36 MB 1.36 MB
APP_380_ABM19_2021

APP_380_ABM19_2021Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert424.27 KB 424.27 KB
Formularz ofertowy85 KB 85 KB
Oświadczenie66.33 KB 66.33 KB
Unieważnienie postępowania348.95 KB 348.95 KB
APP_372_ABM11_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe432.41 KB 432.41 KB
Formularz ofertowy773.54 KB 773.54 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty349.55 KB 349.55 KB
APP_382_EUR07_2021

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.14 MB 1.14 MB
Formularz ofertowy152 KB 152 KB
Oświadczenie56.9 KB 56.9 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty921.05 KB 921.05 KB