Zapytania

Tytuł / Opis Treść oferty
Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego.

 

APP/457/ABM24/2023 

Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego, realizowanego w ramach projektu pn. „Porównanie skuteczności trzech różnych metod uzyskiwania przerostu miąższu wątroby u chorych kwalifikowanych do częściowej resekcji narządu”, który jest niekomercyjnym eksperymentem badawczym, na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2022/ABM/03/00033-00”.

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego, które zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów zakwalifikowanych do resekcji wątroby w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa trzech metod (PVE, LVD i ALPPS) uzyskiwania przerostu fragmentu miąższu wątroby u chorych poddawanych częściowej resekcji tego narządu.Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego eksperymentu badawczego, które zostanie przeprowadzone w populacji pacjentów zakwalifikowanych do resekcji wątroby w celu porównania skuteczności i bezpieczeństwa trzech metod (PVE, LVD i ALPPS) uzyskiwania przerostu fragmentu miąższu wątroby u chorych poddawanych częściowej resekcji tego narządu.


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert350.91 KB 350.91 KB
zał. 1 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych398.19 KB 398.19 KB
zał. 3 Formularz ofertowy280.45 KB 280.45 KB
APP_441_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Usługa realizowana w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert442.02 KB 442.02 KB
umowa o poufności410.04 KB 410.04 KB
Formularz ofertowy31.97 KB 31.97 KB
Sprostowanie308.21 KB 308.21 KB
Formularz ofertowy - nowy32.05 KB 32.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert281.05 KB 281.05 KB
Wydłużenie terminu składania ofert 2279.52 KB 279.52 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu254.7 KB 254.7 KB
APP_436_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert479.94 KB 479.94 KB
umowa o poufności410.61 KB 410.61 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy32.41 KB 32.41 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania252.69 KB 252.69 KB
APP_435_ABM21_2023

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.Termin składania ofert:

Zamówienie realizowane w ramach projektu  pn. "Wieloośrodkowe badanie kliniczne 2. fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność skojarzenia sargramostimu ze schematem D-VCd (daratumumab, bortezomib, cyklofosfamid, deksametazon) u nieleczonych pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (badanie STARLIGHT)", który jest niekomercyjnym badaniem klinicznym (zwany dalej „Badaniem”), na podstawie umowy zawartej z Agencją Badań Medycznych nr 2021/ABM/01/00039-00”


Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert435.44 KB 435.44 KB
umowa o poufności410.51 KB 410.51 KB
Synopsis oraz spis procedur badania755 KB 755 KB
Formularz ofertowy29.98 KB 29.98 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego252.72 KB 252.72 KB
APP1/14/NCN 67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1. Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2. Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3. Analiza wizualna danych projektowych

4. Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 23 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Załącznik Rozmiar
zapytanie ofertowe330.9 KB 330.9 KB
formularz ofertowy162.68 KB 162.68 KB
oświadczenie120.91 KB 120.91 KB
wzór umowy166.13 KB 166.13 KB
APP1/14/NCN67/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1)       Tworzenie oprogramowania do segmentacji

2)       Walidacja danych w zakresie ich przydatności w projekcie

3)       Analiza wizualna danych projektowych

4)       Współpraca z zespołem lekarskim zamawiającego.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 480 roboczogodzin w 24 miesięcznym okresie realizacji umowy.


Załącznik Rozmiar
ncn67_zapytanie_ofertowe.pdf422.19 KB 422.19 KB
formularz-ofertowy_1.pdf361.25 KB 361.25 KB
ncn67-oswiadczenie_.pdf201.79 KB 201.79 KB
umowa-zlecenie.pdf307.88 KB 307.88 KB
APP1/12/NCN40/2022

Termin składania ofert:

APP1/12/NCN40/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na wyizolowaniu RNA z 20 guzów, sekwencjonowaniu miRNA i analizie bioinformatycznej danych w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)”, realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr DEC-2021/05/X/NZ5/00199, a w szczególności:

    1. izolacji RNA z 20 próbek guzów wraz z późniejszym sprawdzeniem jakości materiału,
    2. przygotowaniu bibliotek oraz sekwencjonowaniu niskocząsteczkowych RNA (miRNAseq) (10 milionów odczytów typu single-end) z podstawową analizą bioinformatyczną,
    3. zaawansowanej analizie bioinformatycznej obejmującej analizę statystyczną i wizualizację danych.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt każdego z w/w etapów oraz cenę sumaryczna wszystkich etapów.  W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 20 próbek.  Za każdą odebraną próbkę Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości 1/20 w/w ceny sumarycznej.


Załącznik Rozmiar
NCN40_Zapytanie_ofertowe_0.pdf437.83 KB 437.83 KB
NCN40 Formularz ofertowy_0.rtf115.94 KB 115.94 KB
NCN40_Załącznik nr 1a Wykaz osób_0 (1).docx21.09 KB 21.09 KB
APP1/11/3E161/2022

Termin składania ofert:

APP1/11/3E161/2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu regionów hiperzmiennych podjednostki bakteryjnego 16S rRNA w celu uzyskania taksonomii zatok obocznych nosa oraz małżowiny nosowej środkowej u pacjentów chorych (przewlekłe zapalenie zatok bez polipów – 2x20 osób i z polipami – 2x20 osób) oraz zdrowej kontroli (20 osób). Łącznie 100 próbek. (100 szt.); w ramach działania naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych”, realizowanego na mocy decyzji o dofinasowanie nr DEC-2019/03/X/NZ4/01466,

W przedstawionej ofercie w/w cena jest ceną maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 100 próbek.


Załącznik Rozmiar
3E161_Zapytanie_ofertowe.pdf361.95 KB 361.95 KB
3E161 Formularz ofertowy.pdf204.01 KB 204.01 KB
3E161_UMOWA.pdf222.93 KB 222.93 KB
odpowiedzi do zapytania ofertowego APP1 11 3E161 2022.pdf313.36 KB 313.36 KB
Wybór oferty do 3E161.pdf601.9 KB 601.9 KB
APP1/10/3F68/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy

Analiza prowadzona na chromatografie cieczowym sprzężonym ze spektrometrem masowym oraz analiza statystyczna wyników opierająca się na identyfikacji mas zawartych w bazie XCMS a następnie weryfikacji otrzymanych wyników o inne ogólnodostępne metabolomiczne bazy danych realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2018/29/N/NZ5/01779.

W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien wskazać koszt Analiza "non targeted metabolom" 150 próbek surowicy. W/w cena sumaryczna jest cena maksymalną, która zostanie wypłacona Wykonawcy w przypadku odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia, tj. 150 próbek surowicy


Załącznik Rozmiar
3F68 Formularz ofertowy_0.pdf105.61 KB 105.61 KB
3F68_Zapytanie_ofertowe_0.pdf260.4 KB 260.4 KB
3F68_UMOWA_Usluga analizy_0.pdf118.3 KB 118.3 KB
zawiadomienie o wyborze oferty APP1_10_3F68_2022.pdf234.38 KB 234.38 KB
APP1/9/DN08/2022

Termin składania ofert:

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej:
a. Druk monografii w liczbie sztuk 350 (maszynopis 150 stron, format A5, papier kreda, 90g/m2, twarda kolorowa okładka, ryciny sztuk 86 w kolorze, 47 tabel, skład i łamanie, nadanie numeru ISBN, dostęp do publikacji na stronie Wydawcy na zasadach Open access, dystrybucja wśród bibliotek publicznych, księgarni, podmiotów i prywatnych konsumentów, ciągła promocja w Social media, podczas wydarzeń naukowo-dydaktycznych, webinarów).
b. Transport 350 egzemplarzy z dostawą na adres:
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Erazma Ciołka 27