Strona główna

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs PRELUDIUM 22 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.
23.03.2023
Konkurs OPUS 25 na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.
23.03.2023
Wirtualne spotkanie brokerskie dotyczące konkursów dla Klastra Zdrowie na lata 2023-24 odbędzie się 2 czerwca 2023. Dzień Informacyjny Horyzontu Europa 2024, zorganizowany przez Komisję Europejską   dot. Konkursów Klastra Zdrowie odbędzie się 1 czerwca 2023. Spotkanie brokerskie dotyczące konkursów wiążących tematykę Nauk Humanistycznych  i Zdrowia w ramach Klastra Zdrowie 2023-24 odbędzie się 5 czerwca 2023 r. w Paryżu
21.03.2023

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu.

16.03.2023