Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP/435/5FNUT13/2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: app_435_fnut13_2022_zawiadomienie-o-wyborze.pdf513.25 KB
APP_433_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.08 MB
APP/434/ABM05/2022

Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z badaniem klinicznym opisanych w Synopsis wraz z harmonogramem badania (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym) Wymagana do rekrutacji liczba uczestników badania ogółem max. 35 pacjentów - założenia przyjęte do oszacowania wielkości grupy pacjentów mogą ulec korekcie, gdy inne Ośrodki zostaną wyłączone z udziału w badaniu, lub zajdzie inna konieczność zmiany liczby pacjentów w Ośrodku. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały synopsisie. (Załącznik nr 2 jest załącznikiem poufnym).



Termin składania ofert:
Wybór oferty: app-434-abm05-2022-rozstrzygniecie.pdf270.62 KB
APP/431/5FNUT13/2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania.pdf711.71 KB
APP_432_EUR08_2022

ZAPYTANIE OFERTOWE 

realizowane w ramach projektu  pn. „Europejskie Konsorcjum Rybosomopatii” akronim RiboEurope, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET.” objętego umową o dofinansowanie nr EJP-RD/I/RiboEurope/02/2021



Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Formularz ofertowy- załącznik nr 1136.23 KB 136.23 KB
Formularz ofertowy- załącznik nr 2140.19 KB 140.19 KB
Wzór umowy - załącznik nr 3166.61 KB 166.61 KB
zaproszenie do składania ofert426.55 KB 426.55 KB
zawiadomienie o wyborze 344.7 KB 344.7 KB
APP_428_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.08 MB
APP/427/5BMF/15340/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza obejmująca przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od zdrowych i chorych dawców, w procedurze o zwalidowanej technologii do formy zawiesiny, gotowej do podania przez kanał roboczy kolonoskopu. Usługa badawcza finansowana jest ze środków "Biocodex Microbiota Foundation" - III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych "Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji" pt. "Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona.



Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert598.74 KB 598.74 KB
załącznik nr 1 do oferty2.1 MB 2.1 MB
załącznik nr 2 do oferty2.1 MB 2.1 MB
załącznik nr 3 do oferty -wzór umowy366.74 KB 366.74 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty437.87 KB
Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa suplementu S-adenozylometioniny 200 mg oraz dostawa placebo do w/w suplementu w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”,realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2020/39/O/NZ5/03594.

The subject matter of the contract is the supply of S-adenosylmethionine 200 mg supplement and the supply of placebo for the above mentioned supplement within the framework of the research project financed from the funds of the National Science Centre entitled: "Clinical effects and molecular mechanisms of S-adenosylmethionine action in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC) ", implemented under the co-financing agreement No. UMO-2020/39 / O / NZ5 / 03594.



Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-ncn31en.pdf505.52 KB , Wybór oferty: zawiadomienie-ncn31pl.pdf127.28 KB
APP_426_ABM22_2022

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.28 MB 1.28 MB
Załącznik nr 2795.4 KB 795.4 KB
Załącznik nr 31.15 MB 1.15 MB
Załącznik nr 41000.33 KB 1000.33 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1.07 MB
AWN_06_ABM_3_2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA BADANIA HEAD-TO-HEAD W ZAKRESIE NIEKOMERCYJNYCH BADAŃ KLINICZNYCH LUB EKSPERYMENTÓW BADAWCZYCH NUMER KONKURSU: ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych



Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-zamknieciu-postepowania_awn_06_abm_3_2022_stop-gvhd_m_20102022.pdf307.67 KB