Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WS/AM15 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b” - EMPAtia Agencja Badań Medycznych dr Piotr Sobieraj
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Jakub Gołąb
Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2013
Udział dwuskładnikowych systemów regulacyjnych w tworzeniu biofilmu S. mutans na powierzchni zębów dzieci oraz osób dorosłych. Narodowe Centrum Nauki mgr Aleksandra Maria Pisarska 2013
Mechanizm zmian związanych z receptorami NMDA w depresji. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maria Zaleska-Radziwoń 2013
Rola czynnika martwicy nowotworów (TNF) w regulacji reakcji bólowej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra 2013
Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów - MentorEye. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Janusz Jaworowski 2014
Określenie nowych funkcjonalnych wariantów w obrębie genów związany ze szlakami aktywacji płytek krwi oraz ocena ich wpływu na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Marek Postuła 2014
Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Leszek Pączek i dr hab. Artur Kamiński 2014
Cało-eksomowe badanie mutacji somatycznych jako podłoża rozwoju endometriozy. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Paweł Włodarski 2014
Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014
Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomowego w unikaniu przeciwnotworowej odpowiedzi immunologicznej w raku jajnika. Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2014
Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014
Poszukiwanie genetycznych czynników powiązanych ze wczesną umieralnością dorosłych w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania całoeksomowego. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Tomasz Płoski 2014
Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Radkowski 2014
Selenowane polisacharydy- badania nad biosyntezą i zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością immunologiczną. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Jadwiga Zofia Turło 2014
Badania degradacji ksenoestrogenów w ściekach z wykorzystaniem spektroskopii NMR, ESR i metod obliczeniowych. Narodowe Centrum Nauki dr Katerina Makarova 2014
Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Magdalena Kowalewska 2014
Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do 5-HT1AR oraz SERT. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Franciszek Herold 2014
Działanie przeciwwirusowe bakteriofagów. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Andrzej Górski 2014