Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego.

Symbol
1M19
Tytuł projektu
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego.
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Jakub Gołąb
Numer umowy o dofinansowanie
STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15
Cel projektu

OncoArendi Therapeutics jako Lider konsorcjum naukowo-przemysłowego pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 25.5 mln złotych w ramach drugiego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest Beneficjentem tego dofinansowania jako członek konsorcjum realizującego projekt DIMUNO.

Celem projektu jest opracowanie nowego podejścia w celowanej terapii nowotworów w oparciu o unikatowe w skali światowej inhibitory enzymów chroniących komórki nowotworowe przed odpowiedzią immunologiczną organizmu. Opracowane związki hamować będą aktywność enzymów rozkładających argininę oraz tryptofan. Nowe strategie terapeutyczne rozwijane będą przez interdyscyplinarne konsorcjum naukowo – przemysłowe prowadzące badania w dziedzinach chemii medycznej, biochemii, biotechnologii, nanotechnologii, immunologii i medycyny.

Rezultatem projektu będzie opracowanie nowej cząsteczki – kandydata do badań klinicznych z zastosowaniem w leczeniu wielu typów nowotworów. Wyłonienie kandydata klinicznego nastąpi w równolegle prowadzonych poszukiwaniach inhibitorów kilku enzymów, w tym z wykorzystaniem nanonośników.

Pełen skład konsorcjum uczestniczącego w projekcie to: OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Doświadczalnej i Komórkowej, partnerzy prywatni Nanovelos Sp. z o. o. oraz Scanmed S. A.