Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych

28.04.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych.

Wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest trawienie i sekwencjonowanie 30 probek RNA w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych”.