Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

14.04.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu NGS w kierunku określenia bioróżnorodności bakterii (fragmenty V3-V4) i  grzybów (fragment ITS2) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku”, realizowanego na mocy decyzji Dyrektora NCN nr DEC-2021/05/X/NZ6/01005.