APP/445/NCBR180/2023

10.03.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Przedmiotem zamówienia jest :
- przygotowanie analizy statystycznej: analizy opisowe, korelacje, analiza czynnikowa w oparciu o
dane przekazane przez Zamawiającego [grupa łącznie120 os. badanych];
- przygotowanie przeglądu literatury przedmiotu i napisanie tekstu w języku angielskim, z redakcją i
korektą językową (proofreading) anglojęzycznego pisarza medycznego z uwzględnieniem poprawek
przekazanych przez Zamawiającego;
- sformatowanie tekstu zgodnie z wytycznymi czasopisma wskazanego przez Zamawiającego oraz
naniesienie poprawek w manuskrypcie zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
pn. „Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej
hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami dostarczającymi tlen i
wytwarzającymi dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych wyposażonymi w system autokontroli”

 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 14.04.2023