Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

22.03.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na sekwencjonowaniu NGS w kierunku określenia bioróżnorodności bakterii (fragmenty V3-V4) i grzybów (fragment ITS2) w ramach projektu badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku”.