Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
NDZ Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Mariusz Panczyk 2020
RMHM Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr n. hum. Adam Tyszkiewicz 2020
BIBG Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2020
1MA Cząstki mikroRNA hamujące ekspresję czynników ochronnych przed rozwojem miażdżycy w powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych Narodowe Centrum Nauki dr Michał Kowara 2020
FW21 Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu-nowej pochodnej naftochinonu Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Mateusz Kawka 2020
1MG Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Bajor 2020
1WY Zintegrowana analiza całogenomowa i ekspresji genów jako narzędzie do detekcji wariantów, zlokalizowanych w sekwencjach niekodujących, sprawczych dla chorób neurorozwojowych Narodowe Centrum Nauki mgr Agnieszka Anna Koppolu 2020
1S7 Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów Narodowe Centrum Nauki lek. med. Piotr Michał Konopelski 2020
LMD Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Dominika Nowis 2020
1W23 Rozwinięcie i walidacja nowej metody LC-MS/MS oznaczania stężenia wolnej frakcji tacrolimusu w osoczu w zależności od ekspresji CYP3A5 Narodowe Centrum Nauki lek. med. Karola Warzyszyńska 2020
NZJ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Zofia Sienkiewicz 2020
1M33 Zagrożenia epidemilogiczne a zowie publiczne-wczoraj, dziś, jutro Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch 2020
1WB1 X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
1W22 4 Międzynarodowa Konferencja Patologii Nerek (4th International Renal Pathology Conference) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Agnieszka Perkowska-Ptasińska 2020
FW25 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jakub Piwowarski 2020
1WR Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Krzysztof Ozierański 2020
1WB1 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
1M20 Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS) Narodowe Centrum Nauki dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak 2020
1WB1 Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii Narodowe Centrum Nauki dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Proczka 2019