Ultrasonograf Canon Aplio i800

Symbol
ZAKUPY/LPVIII/I.MEIN/21
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Ultrasonograf Canon Aplio i800
Kod
1WA
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Zbigniew Gałązka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
700 000,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
700000
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
700 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
700000
Cel projektu

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu: realizacja inwestycji związanych z działalnością naukową

Nazwa zadania:  realizacja inwestycji pn.: „Ultrasonograf Canon Aplio i800”

Wartość finansowania: 700 000 zł

Krótki opis zadania: uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup najnowszej generacji aparatu ultrasonograficznego Canon Aplio I800 Prism Edition. W Klinice prowadzone są unikalne na skalę światową, pionierskie badania dotyczące wolumetrycznej oceny przepływu krwi w tętnicach zewnątrzczaszkowych za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej. Jest to nowy, do tej pory niezbadany, posiadający wielki potencjał naukowy i kliniczny kierunek diagnostyki w grupie chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych. Choroba tętnic obwodowych (PAD) dotyka około 20% populacji ludzi po 60 roku życia i ponad 50% po 85 roku życia i wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, jej częstość będzie wzrastać. Aktualnie uważa się, że stopień zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Złotym standardem oceny stopnia zwężenia tętnicy szyjnej jest pomiar prędkości krwi przepływającej przez zwężenie przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej. Innowacją wyróżniającą system Canon I800 Prism Edition jest wykorzystanie w diagnostyce chorób naczyń zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. Ponadto, aparat dysponuje technologiami umożliwiającymi uzyskanie obrazu najwyższej jakości i rozdzielczości, co pozwala na porównanie obrazów z wynikami badań CT/MRI. Otrzymane wyniki mają szansę wnieść bardzo istotny wkład w sposób diagnostyki i kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, pozwalając np. na zidentyfikowanie osób chorujących bezobjawowo.