Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR)

Symbol
EOG22
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Jarosław Marek Gopek
Akronim
ALTER-CAR
Tytuł projektu
Opracowanie alternatywnych konstruktów CAR skierowanych przeciwko opornym na terapię nowotworom wywodzącym się z limfocytów B (ALTERCAR)
Kod
1M19
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Magdalena Winiarska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3760625,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
6655250,00
Cel projektu

Celem projektu ALTER CAR jest opracowanie nowych, alternatywnych rozwiązań terapeutycznych opartych na chimerycznych receptorach antygenowych (CAR) dla pacjentów z białaczką i chłoniakiem o złym rokowaniu.

Współpraca w ramach Konsorcjum daje niepowtarzalną okazję do wdrożenia technologii CAR T w Polsce i opracowania alternatywnych CAR T limfocytów o nowych specyfikach, co może stanowić istotny postęp w terapii CAR. Długoterminowym rezultatem projektu będzie utworzenie trwałej polsko-norweskiej sieci rozwoju, produkcji i przygotowania terapii opartych na CAR i innych terapii adopcyjnych do badań klinicznych w różnych postaciach raka.

W pierwszym etapie projektu zastosujemy połączone podejście bioinformatyczno-transkryptomiczno-proteomiczne w celu wybrania nowych celów immunoterapii limfocytów CAR T przy użyciu ustalonych linii komórek nowotworowych. Wybrane antygeny będą dalej szczegółowo sprawdzane w komórkach pierwotnych izolowanych od pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i chłoniakiem opornych na standardowe leczenie. Wyselekcjonowane zostaną 2-4 antygeny do terapii CAR, które w drugim etapie projektu posłużą do zaprojektowania panelu konstruktów CAR. Początkowo zaprojektowany konstrukt zostanie zoptymalizowany pod kątem powinowactwa, a na kolejnym etapie projektu zostanie poddany walidacji w warunkach przedklinicznych przy użyciu ugruntowanych modeli in vitro i in vivo.

W końcowym etapie, wybrane kandydatury CAR zostaną wyprodukowane jako RNA klasy GMP do pierwszego badania na człowieku. Produktem końcowym tej propozycji będzie jeden lub więcej alternatywnych CAR do stosowania w leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi z komórek B opornych na wszystkie opcje leczenia lub pacjentów, u których doszło do nawrotu po wcześniejszych terapiach.