Ministerstwo Edukacji i Nauki

Symbol
PN01
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Jolanta Pasternakiewicz / Joanna Stępkowska
Tytuł projektu
Wpływ profilu molekularnego egzosomów na patomechanizm kardiomiopatii cukrzycowej
Kod
1WK
Instytucja finansująca
Kierownik
Miłosz Majka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
237 500,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
237 500,00
Cel projektu

Dotychczasowe obserwacje pokazują, że nawet bez dodatkowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i z dobrą kontrolą glikemii pacjenci z cukrzycą typu 2 są narażeni na większe ryzyko rozwoju niewydolności serca. Szereg patologii wynikających z zaburzeń metabolizmu- m.in. stres oksydacyjny i przewlekły proces zapalny – powodują dysfunkcję śródbłonka i komórek mięśnia sercowego. Elementami komunikacji międzykomórkowej, pośredniczącymi w procesach patologicznych w przebiegu cukrzycy są pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (ang. Extracellular Vesicles, EVs) - mikroskopijne struktury o podwójnej błonie lipidowej oraz składzie molekularnym odzwierciedlającym komórki z których pochodzą.

Celem projektu jest charakterystyka zmian w profilu molekularnym EVs występujących w przebiegu cukrzycy typu 2 oraz ich wpływu na rozwój niewydolności serca oraz kardiomiopatii cukrzycowej.

Szczegółowe cele obejmują:

  • Charakterystykę EVs pozyskanych z osocza pacjentów z cukrzycą typu 2.
  • Zbadanie różnic w ekspresji białek i exRNA zawartych w EVs, które mogą pośredniczyć w patologii układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy typu 2.
  • Ocena wpływu tych zmian na uszkodzenie komórek śródbłonka i mięśnia sercowego in vitro
  • Badanie wpływu EVs na funkcjonowanie mięśnia sercowego in vivo w szczurzym modelu cukrzycy typu 2.

Wyniki tego badania mają pomoc w lepszym zrozumieniu roli EVs w powstawaniu powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy typu 2, a przez to przyczynić się do nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych dla tych chorych.

Symbol
APAR02
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Karolina Łagoda / Karolina Mich
Tytuł projektu
Zaawansowany system angiografii cyfrowej z wyposażeniem
Kod
WLS11
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Pruszczyk
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
5 000 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5 000 000,00
Cel projektu

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM jest referencyjnym ośrodkiem badań nad różnymi chorobami krążenia płucnego nie tylko w Polsce ale również w Europie, współpracuje z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Zakup sytemu angiografii cyfrowej z wyposażeniem do zaawansowanej oceny morfologicznej i funkcjonalnej serca i naczyń oraz innowacyjnych przezskórnych terapii sercowo naczyniowych pozwoli nie tylko na kontynuację dotychczasowych badań naukowych i na dalszą współpracę międzynarodową i krajową, ale przede wszystkim umożliwi znaczny rozwój innowacyjnych badań nad patofizjologią krążenia płucnego w różnych chorobach tego łożyska naczyniowego (tętnicze nadciśnienie płucne TNP, ostra zatorowość płucna OZP, zakrzepowo zatorowe nadciśnienie płucne CTEPH) oraz prowadzenia badań nad ich diagnostyką i interwencyjnym leczeniem.

Symbol
APAR03
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Karolina Łagoda / Karolina Mich
Tytuł projektu
Stworzenie Centrum Symulacji Robotycznych, wyposażonego w konsolę robotyczną z symulatorem
Kod
1M7
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Radziszewski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3 800 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
3 800 000,00
Cel projektu

Stworzenie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Centrum Symulacji Robotycznych wyposażonego w zestaw konsoli robotycznej z symulatorem i pakietem symulowanych zabiegów współpracującego z programem ESPRIT umożliwi wdrożenie stosowanych w ograniczonym zakresie w Polsce technik leczenia chirurgicznego nowotworów układu moczowo-płciowego oraz zainicjowanie szeregu badań naukowo-badawczych w zakresie nowych zastosowań chirurgii robotycznej będących w ścisłym związku z aktualnie obowiązującym Krajowym Programem Badań.

Symbol
DN14
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Wielokulturowość w praktyce medycznej
Kod
NZI
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Zofia Sienkiewicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
52 415,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
52 415,00
Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie monografii poświęconej wielokulturowości w opiece nad pacjentem w celu wyrównania różnic między kierunkami studiów medycznych.

Symbol
DN13
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Fastyn/ Beata Boska-Adamczyk
Akronim
ACCORD 2024
Tytuł projektu
Zorganizowanie międzynarodowej konferencji Interdiscyplinary Conference on Drug Sciences
Kod
WF8
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Przemysław Dorożyński; prof. dr hab. Andrzej Kutner
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
161 700,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
161 700,00
Cel projektu

Celem Interdisciplinary Conference on Drug Research ACCORD 2024 jest stworzenie przestrzeni do spotkania i porozumienia międzynarodowych środowisk należących do różnych dyscyplin naukowych oraz środowisk
przemysłowych zajmujących się szeroko pojętymi badaniami nad lekiem.

 

 

Symbol
SKN24
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Ogólnoustrojowe zapalenie związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej jako czynnik rozwoju zespołu metabolicznego u kobiet z otyłością
Kod
1W62
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Monika Grymowicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
67 370,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
67 370,00
Symbol
SKN22
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Celowana terapia przeciwnowotworowa oparta o blokowanie specyficznych microRNA za pomocą oligonukleotydów Vivo-Morpholinos podawanych z użyciem płata chirurgicznego w szczurzym modelu raka piersi
Kod
1MN
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Wiktor Paskal
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Symbol
SKN21
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani
Kod
1WF
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Anna Rzepakowska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Symbol
SKN20
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Aktywność oligosacharydów izolowanych z mleka wielbłądziego, oślego oraz koziego w eradykacji biofilmów tworzonych przez wybrane ziarenkowce Gram-dodatnie o wysokim potencjale chorobotwórczym
Kod
NZI
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Sylwia Jarzynka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
34 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
34 000,00
Symbol
SKN19
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Analiza techno-ekonomiczna wybranych systemów ekspresji białek rekombinowanych
Kod
WF4
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr Mateusz Kawka
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00