Ministerstwo Edukacji i Nauki

Symbol
WH05
Rok początku realizacji
2019
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Europejski Program na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD)
Kod
1W23
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Fiedor
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
kwota dofinansowania MEiN wynosi: 91.486,00 PLN; całkowita wartość projektu WUM wynosi: 656.380,00 PLN
Cel projektu

 

Nazwa Programu: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Choroby rzadkie (RD) są stanami zagrażającymi życiu lub przewlekle wyniszczającymi, na które zapada mniej niż pięć osób na 10 000 obywateli w Unii Europejskiej (UE). Szacuje się, że istnieje 6000-8000 różnych chorób rzadkich, dotykających od 6% do 8% populacji w ciągu ich życia. Wiele chorób rzadkich objawia się w dzieciństwie, lecz wpływ tych chorób na pacjenta trwa przez całe życie i nie można ich wyleczyć za pomocą obecnie stosowanych interwencji lub leków, co powoduje duże zapotrzebowanie medyczne i ogromne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, społeczeństwa i rodzin. Mając na uwadze rzadkość każdej choroby, skrajnie zmienne objawy kliniczne, wspólne schorzenia różnych narządów i brak szerokiego rozpoznania chorób rzadkich wymagane jest skupienie wiedzy specjalistycznej i badań nad tymi chorobami, które niestety są nadal rzadkie i rozproszone, w różnych programach i organizacjach opiekuńczych w całej UE. Rzadkość i rozproszenie chorób przekłada się na opóźnioną diagnozę, małą ilość produktów leczniczych i trudny dostęp do opieki. Dlatego choroby rzadkie są najlepszym przykładem obszaru badań, w którym koordynacja w skali europejskiej i międzynarodowej może odnieść duże korzyści. Znalazło to wyraz w zaleceniu Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działania w dziedzinie chorób rzadkich (2009 / C 151/02), w którym wyraźnie podkreślono, że koordynacja Wspólnoty powinna ulepszyć krajowe i regionalne programy badań nad chorobami rzadkimi.

Symbol
WH06
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Monika Franaszek
Akronim
TRENDO
Tytuł projektu
Badania translacyjne nad endometriozą
Kod
1W51
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Piotr Laudański
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
57 197,00
Cel projektu

 

Program:  Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Endometrioza to ciężka choroba dotykająca 10% kobiet w wieku rozrodczym, charakteryzująca się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza macicą. Ze względu na towarzyszący ból, bezwładność i małe, ale zwiększone ryzyko wystąpienia rozwijającego się raka jajnika, jego skutki społeczno-ekonomiczne są znaczne i mają głęboki wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety. Endometrioza charakteryzuje się dziesięcioletnim opóźnieniem diagnostycznym, ponieważ jej diagnoza opiera się na zabiegach chirurgicznych, a wszystkie próby identyfikacji nieinwazyjnych biomarkerów nie dały pozytywnych rezultatów. Co więcej, obecnie stosowane metody leczenia obejmują wyłącznie leczenie operacyjne lub leki hormonalne o znaczących skutkach ubocznych. W związku z powyższym opieka nad endometriozą jest trudna i utrudniona tym bardziej ze względu na znaczną niejednorodność objawów klinicznych. Konsorcjum TRENDO zajmuje się głównymi problemami w diagnostyce i terapii endometriozy w wielodyscyplinarnym i międzysektorowym wysiłku, skupiając ekspertów z dziedziny nauki klinicznej i translacyjnej oraz partnerów przemysłowych z sześciu krajów Europy i Ameryki Południowej. Opracowujemy nieinwazyjne biomarkery oraz badania, które skracają opóźnienie diagnostyczne i zmniejszają nierówny dostęp do drogiej opieki zdrowotnej. Te biomarkery są testowane pod kątem przydatności jako celów leków, monitorowania odpowiedzi na leczenie i przewidywania spersonalizowanych zaleceń klinicznych. Łącząc mocne strony naszych partnerów, dostarczamy nowatorskie narzędzia skierowane do najbardziej pilnych priorytetów w endometriozie i pomyślne przełożenie naszych odkryć na nowe podejścia terapeutyczne. To ambitne zadanie naukowe zapewnia młodym naukowcom idealne warunki do rozwoju kariery, zapewniając im: szkolenia transdyscyplinarne i transdziedzinowe. Program szkoleniowy zapewnia nowe pokolenie naukowców z silną przewagą konkurencyjną na rynku pracy i zwiększenie liczby europejskich naukowców, a także kompetencje branżowe w jednej z niedostatecznie zbadanych dziedzin klinicznych.

Symbol
INW01
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Karolina Łagoda / Karolina Mich
Tytuł projektu
Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju Leczenia Interwencyjnego Chorób Serca
Kod
1WR
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Marcin Grabowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
10 831 580,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
10 831 580,00 zł
Symbol
FS259
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Anna Bolibok
Tytuł projektu
Ocena pochodnych podofilotoksyny jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych
Kod
1M15
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
57 850,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
57 850,00
Symbol
FS263
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Anna Bolibok
Tytuł projektu
Ocena poziomu stanu zapalanego przed i po przeszczepieniu mikrobioty u pacjentów z chorobą Parkinsona
Kod
NZP
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Monika Figura
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
26 976,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
26 976,00
Symbol
FS262
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Wpływ preparatów keratynowych na proces gojenia się ran skóry u zwierząt z farmakologicznie indukowaną cukrzycą
Kod
WLS14
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Marek Konop
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
41 869,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
41 869,00
Symbol
FS261
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Per aspera ad astra: rywalizacja w międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych (Lejda, Dublin, Sofia) zwieńczona publikacją artykułów naukowych w poczytnych recenzowanych czasopismach naukowych
Kod
1WR
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
36 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
36 000,00
Symbol
FS260
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Niekodujące RNA jako regulatory modyfikacji epigenetycznej: nowy wymiar zdrowia sercowo- i mózgowo-naczyniowego
Kod
1M9
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Marek Postuła
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
15 863,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
15 863,00
Symbol
FS258
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Monika Franaszek
Tytuł projektu
Multidyscyplinarne podejście do patogenezy cukrzycy i jej powikłań
Kod
1MA
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
91 875,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
91 875,00
Symbol
SKN03
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Czy hipoglikemia reaktywna i insulinooporność są czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy
Kod
AKS
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Bernadetta Kałuża
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
22 905,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
22905,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
22 905,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
22905,00
Cel projektu

Celem wykonania prospektywnej obserwacji pacjentów poza badaniem klinicznym istotna jest ocena podstawowych parametrów gospodarki węglowodanowej w postaci glukozy i insuliny na czczo, hemoglobiny glikowanej, a także lipidogramu, które to parametry są powiązane z wykonanymi już badaniami u pacjentów (n=178) w trakcie hospitalizacji w latach 2014-2017 z powodu podejrzenia hipoglikemii reaktywnej (w załączeniu streszczenie wstępnej analizy grupy 178 pacjentów, którzy będą poddani obecnie prospektywnej ocenie). Koszt badań został opracowany na podstawie Cennika Usług Medycznych CSK MSWiA w Warszawie, dostępnego na stronie internetowej szpitala.
Realizacja projektu wiąże się m.in. z przeprowadzeniem badań pacjentów, w tym badania kompleksu intima-media w zakresie tt.szyjnych, do czego niezbędny jest sprzęt USG. Klinika (w tym poradnia) w której realizowane będzie badanie dysponuje sprzętem do badań USG, ponad to wykorzystana zostanie przenośna liniowa głowica do badań USG, co pozwoli wykonywać te badania w szerszym zakresie i pozwoli pokazać studentom jak ważna jest technika w dzisiejszej praktyce lekarskiej. W związku z dostępnością sprzętu oraz kwalifikacjami personelu badania te będą wykonane bezkosztowo.

Oczekiwane rezultaty
Jednym z elementów szkolenia w zakresie badania USG poza obserwacją, samodzielnym ich wykonywaniem pod doświadczonym okiem (opiekunka Koła jest ultrasonografistką z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) jest uczestnictwo w kursach USG. Dla najbardziej aktywnych uczestników, zaangażowanych w projekt przewidziane jest uczestnictwo w kursie USG organizowanym przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii (Kurs pt."USG tarczycy, przytarczyc, węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii. Kurs praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych" lub "Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego - jama brzuszna i tarczyca. Elementy usg sutka i płuc. Kurs praktyczny" - średnia cena pięciodniowego kursu wraz z noclegiem i wyżywieniem 3050 zł/os), zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie usg.com.pl/kursy. Kursy te posiadają wartość 40 punktów edukacyjnych oraz 40 punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i m.in. odbycie ich jest niezbędne do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, którego uzyskanie jest właściwie tożsame z posiadaniem specjalizacji z USG.
W trakcie realizacji projektu studenci będą mogli zgłębić tajniki statystyki pod okiem opiekunki Koła (opiekunka Koła jest statystykiem) a dzięki udziale w profesjonalnych kursach z zakresu statystyki ugruntować zdobytą wiedzę, a także uzyskać większą samodzielność w zakresie prowadzenia badań naukowych. Udział w kursie ze statystyki organizowanym przez Statisticę umożliwi rzetelne przeprowadzenie analizy statystycznej przez studentów a także integrację ze środowiskiem statystyków pozwalającą na wymianę doświadczeń i ułatwienie znalezienia odpowiedzi na trudne "statystyczne" pytania (cena kursu on-line ze zniżką akademicką "Statystyka w medycynie - metody podstawowe": 1356 zł/os oraz "Statystyka w medycynie - metody zaawansowane": 1596 zł/os).
Istotnym elementem podsumowywującym projekt będzie organizacja i uczestnictwo w obozie naukowym, w trakcie którego zostanie dokonane podsumowanie projektu, oraz powtórzona i ugruntowana zdobyta wiedza. Obóz taki wiąże się z kosztami w postaci zakwaterowania oraz wyżywienia, a także dojazdu (przelot, dojazd pociągiem). Zostanie on zorganizowany dla najbardziej aktywnych studentów, odbywać się będzie pod nadzorem opiekunki Koła (Koło organizowało już obozy naukowe, koszt został oszacowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz analizy rynku).
Jedną z form promocji projektu będzie organizacja jednodniowej konferencji o ogólnopolskim zasięgu dla studentów kierunku lekarskiego dotycząca insulinooporności, hipoglikemii reaktywnej i miażdżycy. Rejestracja na konferencję dla ok. 100 os. odbywać się będzie bez opłat, uczestnicy zagwarantowane będą mieć materiały zjazdowe, wyżywienie w postaci obiadu oraz przerw kawowych. Na wykłady zaproszeni będą goście - autorytety w wymienionych dziedzinach, zorganizowane zostaną również praktyczne warsztaty. Środki przeznaczone zostaną na materiały 496715 ID wniosku: 496715 stan z dnia 2020-11-12 21:38:32 wydruk roboczy Strona 4 z 29 zjazdowe, wyżywienie, zakwaterowanie dla zaproszonych gości (koszt opracowany na podstawie analizy rynku oraz uwzględnieniu potencjału jakim jest baza CSK MSWiA wraz m.in. z salami wykładowymi). W ramach promocji projektu planowana jest również organizacja warsztatów dla szkół ponadpodstawowych z zakresu opisanej tematyki (bezkosztowa).
Zwieńczeniem pracy nad projektem będą publikacje w renomowanych czasopismach z IF znajdujących się na tzw. Liście ministerialnej (średni koszt publikacji np. w czasopiśmie z 100 pkt. według Listy ministerialnej to ok. 3000 $).