National registry of Impella Abiomed assisted high risk percutaneous coronary Interventions” (IMPELLA-PL)

Symbol
5ABIOMED/1WR
Rok początku realizacji
2022
Tytuł projektu
National registry of Impella Abiomed assisted high risk percutaneous coronary Interventions” (IMPELLA-PL)
Kod
5ABIOMED
Instytucja finansująca
Kierownik
dr n. med. Arkadiusz Pietrasik
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
283 750,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
283 750,00 zł
Cel projektu

Rejestr IMPELLA-PL to ogólnopolski, wieloośrodkowy, inicjowany przez badaczy rejestr, którego nadrzędnym celem jest charakterystyka populacji pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym z zastosowaniem urządzeń Impella Abiomed oraz analiza wyników klinicznych uzyskanych w tej populacji chorych. 
 Badanie jest realizowane w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, we współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami kardiologii inwazyjnej na terenie Polski, w ramach grantu naukowego ufundowanego przez firmę Abiomed.