5PFIZER - Abiomed Europe GmbH

Symbol
5PFIZER/2W11
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Microenvironment as a key predictive factor for immunotherapy
Kod
5PFIZER
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Aleksandra Semeniuk-Wojtaś
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
95 000 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
95 000 zł
Cel projektu

Celem głównym badania jest określenie biomarkerów dla chorych na raka pęcherza moczowego nienaciekającego błony mięśniowej (NMIBC) po przebytej przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego, które pozwolą na precyzyjne określenie, którzy pacjenci z NMIBC są w grupie wysokiego ryzyka nawrotu i wymagają leczenia uzupełniającego. Wyodrębnienie grupy chorych, którzy mają szansę odnieść największe korzyści z uzupełniającej immunoterapii przyczyni się do dalszej indywidualizacji leczenia onkologicznego, uniknięcia skutków ubocznych terapii oraz poprawy jakości życia pacjentów. W dotychczasowych badaniach analizowano pojedyncze, wybrane elementy mikrośrodowiska my zaś chcielibyśmy kompleksowo zbadać mikrośrodowisko guza. Zgormadzona wiedza na temat relacji między komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem stworzy podstawę do dalszych badań pozwalających na bliższe poznanie biologii raka pęcherza moczowego, co może zaowocować opracowaniem nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. Wyniki projektu z pewnością będą miały duży wpływ na rozwój nauki.