Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
2M5 Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) Agencja Badań Medycznych dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak 2020
1W33 Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz 2020
1W44 Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Agnieszka Szypowska 2020
1WP Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, Agencja Badań Medycznych dr n. med. Jarosław Biliński 2020
NZC Częstość występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji w woj. mazowieckim - reprezentatywne badanie epidemiologiczne Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Mariusz Gujski 2020
1WR A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC) Agencja Badań Medycznych Kierownik Projektu - dr n. med. Krzysztof Ozierański, Główny Badacz - prof. dr hab. Marcin Grabowski 2020
1W63 Ocena częstości występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem Agencja Badań Medycznych dr hab. n. med. Renata Bokiniec 2020
1S6 Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w porównaniu do wigabatryny w leczeniu profilaktycznym niemowląt ze stwardnieniem guzowatym Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak 2020
1W44 Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Andrea Horvath-Stolarczyk 2020
NDZ Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Mariusz Panczyk 2020
RMHM Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr n. hum. Adam Tyszkiewicz 2020
BIBG Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im Karola i Marii w Warszawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Irmina Utrata 2020
1MA Cząstki mikroRNA hamujące ekspresję czynników ochronnych przed rozwojem miażdżycy w powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych Narodowe Centrum Nauki dr Michał Kowara 2020
FW21 Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu-nowej pochodnej naftochinonu Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Mateusz Kawka 2020
1MG Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Bajor 2020
1WY Zintegrowana analiza całogenomowa i ekspresji genów jako narzędzie do detekcji wariantów, zlokalizowanych w sekwencjach niekodujących, sprawczych dla chorób neurorozwojowych Narodowe Centrum Nauki mgr Agnieszka Anna Koppolu 2020
1S7 Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów Narodowe Centrum Nauki lek. med. Piotr Michał Konopelski 2020
LMD Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Dominika Nowis 2020
1W23 Rozwinięcie i walidacja nowej metody LC-MS/MS oznaczania stężenia wolnej frakcji tacrolimusu w osoczu w zależności od ekspresji CYP3A5 Narodowe Centrum Nauki lek. med. Karola Warzyszyńska 2020
NZJ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Zofia Sienkiewicz 2020