The influence of selected pharmaceuticals detected in sediments on the metabolism of Heterocypris incongruens

Symbol
NCN47
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Badanie wpływu wybranych substancji czynnych leków
występujących w osadach dennych na metabolizm Heterocypris incongruens.
Kod
FW27
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Joanna Giebułtowicz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
47 850,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
47 850
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
47 850,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
47 850
Cel projektu

Celem niniejszego działania badawczego jest zastosowanie metabolomiki (tzw. metabolicznego odcisku
palca) do określenia wpływu substancji czynnych leków obecnych w osadach dennych na metabolizm
Heterocypris incongruens, w tym wytypowanie szlaków metabolicznych, na które wpłynęła ekspozycja na API.