Anatomy of the white matter tracts related to diagnosis and treatment of temporal lobe epilepsy

Symbol
NCN46
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Anatomia dróg istoty białej w odniesieniu do
diagnostyki i leczenia padaczki skroniowej
Kod
1M5
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Tomasz Andrzej Dziedzic
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 830,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 830
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 830,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 830
Cel projektu

Przedmiotem niniejszego działania naukowego jest przeprowadzenie badań anatomicznych
dotyczących dróg istoty białej mózgu w odniesieniu do wyników diagnostyki obrazowej i
neurofizjologicznej, w celu udoskonalenia procesu planowania leczenia operacyjnego pacjentów z
lekooporną padaczką skroniową.