Studies of the microbiome in the course of ocular infections

Symbol
NCN44
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych
chorób narządu wzroku
Kod
1M20
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Robert Kuthan
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 951,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 951
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 951,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 951
Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie
innowacyjnej wiedzy na temat etiologii zakażeń, zmienności, funkcji drobnoustrojów w odniesieniu do
konwencjonalnych metod mikrobiologicznych.