APP_438_ABM22_2023

19.01.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Realizacja usługi związanej z pracami badawczymi, będącymi elementem projektu pod nazwą: "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójni.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań mikrobiologicznych na terenie Warszawy w

  zakresie: identyfikacji drobnoustrojów (identyfikacja bakterii i drożdżaków metodą MALDI, posiew wymazu w kierunku bakterii tlenowych z podłoży płynnych, posiew wymazu w kierunku bakterii beztlenowych z podłoży płynnych) oraz wykonania antybiogramu z przesłanych prób