Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
APP_295_NCBR168_2019

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert1.73 MB 1.73 MB
Z1 FORMULARZ OFERTOWY15.55 MB 15.55 MB
UMOWA O DZIEŁO - WZÓR 104.75 KB 104.75 KB
Znak sprawy APP_291_H01_2018_EL_17616

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert2.23 MB 2.23 MB
Załącznik nr 1184 KB 184 KB
Załącznik nr 1a806 KB 806 KB
Załącznik 1b1.78 MB 1.78 MB
Załącznik nr 2529.5 KB 529.5 KB
Załącznik nr 3516 KB 516 KB
Załącznik nr 4508.5 KB 508.5 KB
Zawiadomienie o wyborze548.69 KB 548.69 KB
Znak sprawy APP_290_EUR01_2018

Termin składania ofert:
Załącznik Rozmiar
Zapytanie ofertowe108.15 KB 108.15 KB
Formularz ofertowy8.21 MB 8.21 MB
Załącznik - wzór umowy399.11 KB 399.11 KB
ZAPYTANIE OFERTOWE NR APP/449/ABM02/2023

Opracowanie graficznych materiałów informacyjnych o niekomercyjnym badaniu klinicznym w celu zwiększenia świadomości wśród potencjalnych pacjentów oraz publikacja treści informacyjnych o badaniu w Internecie.

 

Termin składania ofert: 

Wybór oferty: abm02_zawiadomienie-o-wyborze.pdf904.88 KB
APP_440_ABM21_2023

Przeprowadzenie części klinicznej jednoramiennego, niezaślepionego, niekomercyjnego badania klinicznego fazy II, w populacji pacjentów z amyloidozą łańcuchów lekkich (amyloidoza AL) -nieuleczalnym nowotworem plazmocytowym  i zarazem najczęstszą spośród heterogennej grupy ponad 30. rzadkich i ultrarzadkich chorób nazwanych amyloidozami.  Leczenie amyloidozy opiera się na chemioterapii, przy czym u większości pacjentów stosuje się obecnie schemat VCD (alternatywnie nazywany CyBorD) kojarzący bortezomib, cyklofosfamid i deksametazon, a jedynie 10-15% pacjentów z grupy młodszej i w dobrym stanie ogólnym kwalifikuje się do terapii wysokimi dawkami melfalanu z autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (autoSCT) w pierwszej linii leczenia. Badanie prowadzone będzie z zastosowaniem terapii kojarzącej sargramostim (rekombinowany GM-CSF) ze zmodyfikowanym schematem D-VCD i zakłada podanie sargramostimu- 250 mcg/m2, maksymalnie 500mcg podskórnie, 2, 3 i 4 dzień cyklu (cykle 1-6) oraz daratumumabu FasPro 1 amp. 1800mg s.c., 1,8,15,22 dzień cyklu (tylko w 1 cyklu). Ponieważ badany schemat jest adresowany do grupy leczonej obecnie schematem VCD, jako grupę kwalifikującą się do leczenia omawianym schematem można przyjąć maksymalnie grupę ok. 80% wszystkich nowo rozpoznanych chorych z amyloidozą AL. Do badania zostanie zakwalifikowanych 12 pacjentów (po 4 pacjentów na Ośrodek) z nieleczoną dotychczas amyloidozą AL.

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert972.27 KB 972.27 KB
umowa o poufności410.04 KB 410.04 KB
Formularz ofertowy30.13 KB 30.13 KB
Sprostowanie308.05 KB 308.05 KB
Formularz ofertowy - nowy30.14 KB 30.14 KB
Wydłużenie terminu składania ofert280.96 KB 280.96 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze134.93 KB
Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa suplementu S-adenozylometioniny 200 mg oraz dostawa placebo do w/w suplementu w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”,realizowanego na mocy umowy o dofinasowanie nr UMO-2020/39/O/NZ5/03594.

The subject matter of the contract is the supply of S-adenosylmethionine 200 mg supplement and the supply of placebo for the above mentioned supplement within the framework of the research project financed from the funds of the National Science Centre entitled: "Clinical effects and molecular mechanisms of S-adenosylmethionine action in patients with primary sclerosing cholangitis (PSC) ", implemented under the co-financing agreement No. UMO-2020/39 / O / NZ5 / 03594.

Załącznik Rozmiar
ncn31_zapytanie_ofertowe.pdf539.15 KB 539.15 KB
ncn31-formularz-ofertowy-2.pdf384.12 KB 384.12 KB
zal.-nr-2-protokol-odbioru-ncn31.pdf279.66 KB 279.66 KB
app.-2-handover-and-acceptance-protocol.pdf519.31 KB 519.31 KB
ncn31-tender-form.pdf275.25 KB 275.25 KB
ncn31_invitation-to-tender.pdf321.46 KB 321.46 KB
ncn31-formularz-ofertowy-2.rtf148.93 KB 148.93 KB
ncn31-tender-form.rtf142.29 KB 142.29 KB
Wybór oferty: brak-rozstrzygniecia-ncn31.pdf544.33 KB
Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma)
Załącznik Rozmiar
NCN40_Zapytanie_ofertowe.pdf437.31 KB 437.31 KB
NCN40 Formularz ofertowy.rtf117.68 KB 117.68 KB
NCN40_UMOWA.pdf208.27 KB 208.27 KB
Wybór oferty: Unieważnienie NCN40.pdf552.26 KB
APP_408_ABM19_2021

APP_408_ABM19_2021

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert348.41 KB 348.41 KB
Formularz ofertowy88.5 KB 88.5 KB
Oświadczenie66.85 KB 66.85 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty375.12 KB
APP_407_ABM19_2021

APP_407_ABM19_2021

Załącznik Rozmiar
Zaproszenie do składania ofert357.7 KB 357.7 KB
Formularz ofertowy88.5 KB 88.5 KB
Oświadczenie66.84 KB 66.84 KB
Wybór oferty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty370.89 KB