Zapytania archiwalne

Tytuł / Opis Treść oferty Wybór oferty
usługa realizowana w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizowanej w ramach projektu badawczego pt.: „Personalizowana kardiologia interwencyjna z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17, umowa nr UMO-2021/43/D/NZ5/02012.

Zamawiana usługa dotyczy zatrudnienia członka zespołu badawczego , który wykonywał będzie wskazane poniżej zadania.

1. Opracowanie metody segmentacji naczyń wieńcowych i istotnych zwężeń (stenozy) tętnic wieńcowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

2.Zastosowanie metody segmentacji na zbiorze tomografii komputerowej naczyń wieńcowych.

3. Testowanie rozwiązania wirtualnej rzeczywistości w kontekście poprawności obrazowania wysegmentowanych tętnic wieńcowych.

4. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych

5. Realizacja działań wynikających z metodologii projektu.

Zaangażowanie Wykonawcy w realizację ww. zadań przewidziane jest na poziomie 240 roboczogodzin w 12 miesięcznym okresie realizacji umowyTermin składania ofert:
Attachment Size
formularz oferty 115.36 KB 115.36 KB
wzór umowy194.45 KB 194.45 KB
zapytanie ofertowe340.94 KB 340.94 KB
oświadczenie120.58 KB 120.58 KB
Wybór oferty: zawiadomienie-ncn67_0.pdf316.48 KB
AWN_06_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_06_abm_1_2024.pdf361.6 KB
AWN_07_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_07_abm_1_2024.pdf356.26 KB
AWN_05_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_05_abm_1_2024.pdf369.38 KB
AWN_04_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_04_abm_1_2024.pdf387.31 KB
AWN_03_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu NA NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_03_abm_1_2024.pdf380.96 KB
AWN_02_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_02_abm_1_2024.pdf363.42 KB
AWN_01_ABM_1_2024

Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjanta do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu na NIEKOMERCYJNE BADANIA KLINICZNE I EKSPERYMENTY BADAWCZE NUMER KONKURSU: ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań MedycznychTermin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-konsorcjanta_awn_01_abm_1_2024.pdf372.4 KB
Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie ESONIA

Badanie powinno zostać przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Badań Klinicznych Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use), deklaracją Helsińską oraz obowiązującymi przepisami europejskimi i lokalnymi, a także otrzymaną od Sponsora dokumentacją dotyczącą badania klinicznego;
Umowa dotycząca realizacji badania będzie podpisana z zachowaniem warunków oferty przedstawionej w odpowiedzi na niniejsze postępowanie. Ośrodek musi wyrazić zgodę i umożliwić przeprowadzenie audytu przez Sponsora (lub w imieniu Sponsora).

Wybór ośrodka badawczego do realizacji części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie ESONIA, pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków”.
Usługa powinna obejmować realizację wszystkich czynności związanych z badaniem klinicznym zgodnie z aktualnym Protokołem Badania. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku wcześniejszego udostępnienia Protokołu Badania Oferentowi, ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności. Kontrahenci posiadający dostęp do Protokołu Badania są zwolnieni z tego obowiązku. Liczba uczestników badania obejmuje łącznie 60 pacjentów. Charakterystyka pacjentów spełniających kryteria włączenia i wyłączenia opisane zostały w Protokole Badania.Termin składania ofert:
Wybór oferty: zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-app_473_abm09_2024.pdf321.01 KB
ZAPYTANIE OFERTOWE NR APP/474/EOG21/2024

Termin składania ofert:
Wybór oferty: eog21_app_474_eog21_ogloszenie.pdf900.51 KB