APP/451/5BMF/2023/6673 _uwaga nastąpiła AKTUALIZACJA !

27.07.2023
Postępowanie zakończone
postępowanie zakończone
Termin składania ofert
Tytuł postępowania

Zaproszenie do składania ofert APP/451/5BMF/2023/6673

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej związanej z izolacją DNA oraz sekwencjonowanie NGS w metodzie shotgun metagenomic sequencing. Usługa badawcza realizowana jest w ramach projektu  pn. Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsonasymbol 5BMF, realizowanego w ramach programu Biocodex Microbiota Foundation” - III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych „MIKROBIOTA – w poszukiwaniu skutecznych interwencji”