Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M4 Interdyscyplinarna Pracownia Zaawansowanych Technik Badania Skóry i Medycyny Translacyjnej Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Lidia Rudnicka 2021
1WA Ultrasonograf Canon Aplio i800 Ministerstwo Edukacji i Nauki prof. dr hab. Zbigniew Gałązka 2021
5PFIZER Microenvironment as a key predictive factor for immunotherapy 5PFIZER - Abiomed Europe GmbH dr Aleksandra Semeniuk-Wojtaś 2021
5ABIOMED National registry of Impella Abiomed assisted high risk percutaneous coronary Interventions” (IMPELLA-PL) 5ABIOMED - Abiomed Europe GmbH dr n. med. Arkadiusz Pietrasik 2022
1WS/AM15 „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa empagliflozyny w leczeniu neutropenii u pacjentów z glikogenozą 1b” - EMPAtia Agencja Badań Medycznych dr Piotr Sobieraj
1WW Premia na Horyzoncie na dodatki do wynagrodzeń do H04 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Urszula Demkow 2019
1WW Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy Prof. dr hab. Urszula Demkow 2019
1M19 „Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jakub Gołąb 2019
LBBK Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją (FootCell) Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł 2022
1s13 „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” Centrum Projektów Polska Cyfrowa prof. dr hab. Piotr Pruszczyk 2020
1WI Badanie ATHENA - Patogeneza Nadciśnienia Tętniczego - mikroRNA jako brakujące ogniwo w patogenezie nadciśnienia tętniczego u dzieci Narodowe Centrum Nauki lek. Michał Szyszka 2022
2W10 Wczesne i późne konsekwencje uszkodzenia przedziału komórek macierzystych w następstwie zakażenia SARS-CoV-2 Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Magdalena Józefa Kucia 2022
1MN Rola indukowanych przez estradiol mikroRNA w patogenezie raka endometrium Narodowe Centrum Nauki lek. Klaudia Klicka 2022
1W34 Znaczenie naskórkowych biomarkerów immunologicznych pobranych minimalnie inwazyjną metodą taśmowego odklejania naskórka w atopowym zapaleniu skóry u dzieci do 2 roku życia Narodowe Centrum Nauki lek. Karolina Katarzyna Dumycz 2022
NZP Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona Biocodex Microbiota Foundation dr hab. Dariusz Koziorowski 2021
FW251 Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. Jakub Piwowarski 2020
1W44 Mikrobiota jelitowa u hospitalizowanych dzieci a predykcja ryzyka biegunki szpitalnej – zagnieżdżone badanie kliniczno – kontrolne. Narodowe Centrum Nauki lek.Jan Maciej Łukasik 2022
1W34 Analiza miRNA w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych pobranych z dróg oddechowych związanych z patomechanizmem astmy w populacji pediatrycznej Narodowe Centrum Nauki lek. Dominika Magdalena Ambrożej 2022
1M9 Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji i narzędzi obliczeniowych do określenia ekspresji niekodujących RNA u sportowców wytrzymałościowych Narodowe Centrum Nauki lek. Daniel Radosław Jakubik 2022
FW25 Drewno z polskich gatunków rodziny Pinaceae jako źródło biologicznie czynnych lignanów Narodowe Centrum Nauki mgr Andrzej Patyra 2022