Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą

Symbol
ABM23
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Kamila Krzysztoporska / Jolanta Pasternakiewicz
Tytuł projektu
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA - wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą
Kod
1WI
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Małgorzata Mizerska-Wasiak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
12 152 836,00 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12 152 836,00 zł