Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego

Symbol
NCN72
Rok początku realizacji
2022
Opiekun
Agnieszka Bieńkowska
Tytuł projektu
Ocena profili metabolicznych surowicy chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby i otyłością olbrzymią w przebiegu leczenia bariatrycznego
Kod
1WB1
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Piotr Kalinowski
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
49 544,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
49 544,00