Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje

Symbol
SKN02
Rok początku realizacji
2021
Tytuł projektu
Cukrzyca typu 2 jako czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy
Kod
AKS
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Bernadetta Kałuża
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
39 639,00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
39639,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
39 639,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
39639,00
Cel projektu

W trakcie realizacji projektu studenci będą mogli zgłębić tajniki statystyki pod okiem opiekunki Koła (opiekunka Koła jest statystykiem) a także dzięki udziałowi w profesjonalnych kursach z zakresu statystyki ugruntować zdobytą wiedzę, a także uzyskać większą samodzielność w zakresie prowadzenia badań naukowych. Udział w kursie ze statystyki organizowanym przez Statisticę umożliwi zdobycie niezwykle cennej umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy statystycznej a także integrację ze środowiskiem statystyków pozwalającą na wymianę doświadczeń i ułatwienie znalezienia odpowiedzi na trudne "statystyczne" pytania. Przewiduje się udział najbardziej aktywnych studentów w dwóch takich kursach (cena kursu on-line ze zniżką akademicką "Statystyka w medycynie - metody podstawowe": 1356 zł/os oraz "Statystyka w medycynie - metody zaawansowane": 1596 zł/os).
Istotnym elementem podsumowywującym i promującym projekt wśród społeczności Studenckich Towarzystw Naukowych będzie organizacja i uczestnictwo w obozie naukowym, w trakcie którego zostanie dokonane podsumowanie projektu, oraz powtórzona i ugruntowana zdobyta wiedza. Obóz będzie składał się z dwóch części: klinicznej realizowanej na oddziale specjalizującym się w chorobach metabolicznych i/lub chorobach metabolicznych kości, oraz części teoretyczno - praktycznej dotyczącej analizy statystycznej i poszerzenia wiedzy dotyczącej badanych tematów.
Będzie to również doskonała okazja do zdobywania i rozwijania tzw. umiejętności miękkich. Obóz taki wiąże się z kosztami w postaci zakwaterowania oraz wyżywienia, a także dojazdu (przelot, dojazd pociągiem, autobusem). Zostanie on zorganizowany dla najbardziej aktywnych studentów, odbywać się będzie pod nadzorem opiekunki Koła (Koło organizowało już obozy naukowe, koszt został oszacowany na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz analizy rynku).
 

Oczekiwane rezultaty
Zwieńczeniem pracy nad projektem będą publikacje w renomowanych czasopismach z IF znajdujących się na tzw. Liście ministerialnej (średni koszt publikacji np. w czasopiśmie z 100 pkt. według Listy ministerialnej to ok. 3000 $).
Kolejnym wydarzeniem promującym projekt będzie organizacja jednodniowej konferencji o zasięgu ogólnokrajowym dla studentów, w trakcie której wygłoszone będą wykłady dotyczące osteoporozy oraz jej związku z cukrzycą, zorganizowane zostaną warsztaty i sesja plakatowa dla studentów dotyczące osteoporozy. Rejestracja na konferencję odbywać się będzie bez opłat, uczestnicy w liczbie do ok. 100 zagwarantowane będą mieć materiały zjazdowe, wyżywienie w postaci obiadu oraz przerw kawowych. Na wykłady zaproszeni będą goście - autorytety w wymienionych dziedzinach, zorganizowane zostaną również praktyczne warsztaty. Środki przeznaczone zostaną na materiały zjazdowe, wyżywienie, zakwaterowanie dla zaproszonych gości (koszt opracowany na podstawie analizy rynku oraz uwzględnieniu potencjału jakim jest baza CSK MSWiA wraz m.in. z salami wykładowymi).