Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie

Symbol
SON01 (SONB/SP/461269/2020)
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Mariola Wojdasiewicz
Akronim
Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych
Tytuł projektu
Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie.
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kod
BIBG
Kierownik
mgr Irmina Utrata
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
71 730,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
79 700,00
Cel projektu

Celem zaplanowanych prac jest:

- digitalizacja i publikacja w otwartym dostępie 230 obiektów - unikatowych broszur i książek należących do domeny publicznej, stanowiących kolekcję biblioteki Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci w Warszawie

- współtworzenie publicznej przestrzeni badawczej, z otwartym, wygodnym oraz szybkim dostępem do historycznych materiałów źródłowych w wersji cyfrowej,

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów poprzez stronę Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz katalog online Biblioteki Głównej WUM (metadane opisowe oraz linki dostępowe do digitalizatów),

- zapewnienie otwartego dostępu do opracowanych materiałów z poziomu Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA

- zwiększenie popularyzacji osiągnięć naukowych i intensyfikacji powstawania nowych publikacji, rozwoju nauki i dydaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

- zwiększenie naukowej aktywności pracowników naukowo dydaktycznych jednostek akademickich i innych jednostek sektora nauki i kultury, studentów oraz wszystkich interesariuszy poszukujących informacji z zakresu historii medycyny,

- wsparcie procesu edukacji pokoleniowej, komunikacji przeszłości z przyszłością oraz kształtowania świadomości wspólnego dziedzictwa światowego w dziedzinie medycyny,

- podniesienie bezpieczeństwa zbiorów bibliotecznych o unikatowym charakterze, poprzez zapewnienie dostępu do treści, bez konieczności udostępniania prezencyjnego oryginalnych egzemplarzy.