Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy- 2 po zawale mięśnia sercowego

Symbol
NCN76
Rok początku realizacji
2023
Opiekun
Katarzyna Stefańska
Tytuł projektu
Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy- 2 po zawale mięśnia sercowego
Kod
1M9
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. Anna Nowak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
208 866,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
208 866,00