Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawanasowane badania przedkliniczne. Narodowe Centrum Nauki dr Mariola Napiórkowska 2015
Wykorzystanie inhibitorów mikroRNA w celu przywrócenia ekspresji supresora nowotworzenia, genu SLC5A8, i określenie możliwości ich zastosowania w terapii raka brodawkowatego tarczycy. Narodowe Centrum Nauki lek. Wojciech Gierlikowski 2016
Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016
Udział TSLP, IL-33 i IL-25 w interakcjach między komórkami nabłonka oddechowego, komórkami dendrytycznymi i makrofagami w obturacyjnych chorobach układu oddechowego. Narodowe Centrum Nauki dr Magdalena Paplińska-Goryca 2017
Czynność wentylacyjna płuc, wskaźniki wymiany gazowej i reakcja układu krążenia w warunkach zmian ciśnienia śródopłucnowego wywołanych terapeutyczną punkcją opłucnej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Marian Krenke 2013
Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Filip Dawidowski 2017
Otrzymywanie nowych pochodnych hydroksykumaryn o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninergicznych. Narodowe Centrum Nauki dr Kinga Ostrowska 2017
Synteza i analiza właściwości sorbentów opartych na magnetycznych molekularnie drukowanych polimerach selektywnie adsorbujących aminy biogenne. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Karolina Sobiech 2017
Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy. Narodowe Centrum Nauki dr Wioletta Olejarz 2017
Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco-2 w odniesieniu do prewencji zespołu metabolicznego. Narodowe Centrum Nauki dr Monika Czerwińska 2017
Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami. Narodowe Centrum Nauki dr hab. Joanna Krystyna Kolmas 2017
Udział pomp błonowych (MDR) w oporności klinicznych szczepów Stenotrophomonas maltophilia na antybiotyki i chemioterapeutyki. Narodowe Centrum Nauki mgr Olga Zając 2017
Przyczyny zmienności fenotypowej zespołów padaczkowych uwarunkowanych mutacjami kanału jonowego sodowego Nav1.1. Narodowe Centrum Nauki dr Dorota Hoffman-Zacharska 2016
Ekspresja i właściwości biofizyczne kanałów jonowych Nav1.9 w neuronach piramidowych kory przedczołowej u osobników w różnym wieku. Narodowe Centrum Nauki dr Przemysław Kurowski 2016
Związki bioaktywne w owocach Aronia melanocarpa oraz ich potencjalne działanie przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Iwona Kamila Wawer 2016
Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakopealnej substancji roślinnej kwiat lipy (Tiliae flos). Narodowe Centrum Nauki dr hab. Sebastian Granica 2016
Efekty i potencjalne mechanizmy działania disulfiramu i nepikastatu w uzależnieniu od morfiny u zwierząt doświadczalnych. Narodowe Centrum Nauki dr Patrycja Magdalena Kleczkowska 2015
Kontrola prądów jonowych spoczynkowych przez receptory adrenergiczne w neuronach piramidowych kory przedczołowej (mPFC) u szczurów w różnym wieku. Narodowe Centrum Nauki mgr Katarzyna Ewa Grzelka 2015
Synteza, badania fizykochemiczne i biologiczne wielkocząsteczkowych nośników peptydów antydrobnoustrojowych. Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Urszula Helena Piotrowska 2014
Synteza pochodnych pirydopirymidyny ligandów o podwójnej wiązalności do 5-HT1AR oraz SERT. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Franciszek Herold 2014