Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
Brachyterapia biologiczna z wykorzystaniem transdukowanych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiktor Paskal 2017
Zbadanie wpływu inhibitora arginazy-1 na rozwój antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej w węzłach limfatycznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Paweł Łukasz Matryba 2017
Określenie znaczenia rokowniczego nowych mikroRNA związanych z reaktywnością płytek krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Justyna Pordzik 2017
Udział indolu w regulacji ciśnienia tętniczego i patogenezie nadciśnienia tętniczego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Konopelski 2017
Analiza genetycznego substratu dla rodzinnie występującego częstoskurczu węzłowego w regionie Podkarpacia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karol Deutsch 2016
Rodzaje śmierci kardiomiocytów w kardiomiopatii Takotsubo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sonia Borodzicz 2016
Badanie wpływu wybranych leków i immunomodulatorów na aktywność limfocytów T regulatorowych (Treg). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Janyst 2016
Analiza wpływu wybranych chemioterapeutyków na skuteczność immunoterapii anty-CD20 w nowotworach wywodzących się z limfocytów B. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nina Barbara Miązek 2016
Wpływ bakteriofagów na funkcje immunologiczne nabłonka jelitowego. Narodowe Centrum Nauki lek. Jan Jakub Borysowski 2016
Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących. Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci przy CZD dr Aleksandra Wesołowska 2015
Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020” w zakresie zadań na rok 2017. Ministerstwo Zdrowia prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk 2017
Ocena fizjologicznej zdolności proliferacji i samo odnawiania pneumocytów II rzędu oraz oskrzelowo-pęcherzykowych komórek macierzystych powstałych w odpowiedzi na uszkodzenie płuc. Narodowe Centrum Nauki dr Andrzej Ciechanowicz 2017
Nadmierna perceptualizacja- od badań podstawowych do interwencji terapeutycznych (eng. Overperceptualizaction in schizophrenia - from basic research to cognitive interventions. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej mgr Mateusz Adamiak 2017
Analiza zależności między "wyczerpaniem" komórek T, zmiennością genów kodujących epitopy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) rozpoznawane przez komórki T, a wpływem leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z zakażeniem HCV oraz współzakażeniem HIV-1/HCV. Narodowe Centrum Nauki dr Kamila Caraballo Cortes 2016
Związek wybranych czynników genetycznych i środowiskowych z rozwojem choroby Gravesa i Basedowa i jej fenotypów. Narodowe Centrum Nauki Aleksander Kuś 2015
Heterogenność erytrocytów (RDW) jako czynnik ryzyka zakrzepowych powikłań miażdżycy - badania nad mechanizmem działania. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Zbigniew Antoni Gaciong 2015
Zaburzenia neurokognitywne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby C: wpływ pozawątrobowej replikacji wirusa i aktywacji immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Tomasz Laskus 2015
Poszukiwanie neurobiologicznego podłoża na rozwój padaczki w modelu drgawek rozniecanych. Narodowe Centrum Nauki dr Janusz Szyndler 2015
Badanie czynników warunkujących eliminację lub przetrwanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) we wczesnej fazie zakażenia: wpływ zmienności genetycznej wirusa oraz odpowiedzi immunologicznej. Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Marek Radkowski 2014
Zmienność w obrębie genu osteoprotegeryny jako czynnik ryzyka zespołu stopy cukrzycowej w populacji chorych z cukrzycą. Narodowe Centrum Nauki dr Piotr Nehring 2014