Strona główna » Node » CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.

CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.

Kierownik: 
prof. dr hab. Leszek Królicki
Numer umowy o dofinansowanie: 
POIR.04.02.00-14-A001/16-01
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
0,00