Strona główna » Node » Stężenia chemokin CCL2 oraz CXCL10 w moczu jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do monitorowania czynności przeszczepionej nerki.

Stężenia chemokin CCL2 oraz CXCL10 w moczu jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do monitorowania czynności przeszczepionej nerki.

Kierownik: 
dr n. med. Jolanta Gozdowska
Numer umowy o dofinansowanie: 
MNiSW/2017/112/DIR/NN2
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
120 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
120 000,00