Strona główna » Node » Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kierownik: 
lek. Anna Piwowarczyk
Numer umowy o dofinansowanie: 
Załącznik nr 5 do SOP-MED.-102-01
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
0,00