Strona główna » Node » Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku medycyny.

Podniesienie efektywności działań medycznych na rzecz zdrowia ludzkiego poprzez wzrost w obszarze kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych studentów ostatniego roku medycyny.

Kierownik: 
prof. dr hab. Tomasz Pasierski
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.01.00-00-K368/16
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
0,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
0,00