Informacje o projektach

Kod Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
Celowana terapia naczyn chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowana frakcją wyrzutowa serca dr hab. Anna Ratajska 2017
FS 208 Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego mgr inż. Wojciech Bogusz 2019
Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization dr hab. Tomasz Jakimowicz 2017
Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C na lata 2018-2019 prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski 2018
Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI) dr hab. Hanna Pituch 2018
Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM mgr Anna Serzysko-Dąbrowska 2016
Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, dr n. med. Paweł Zawadzki 2016
In search of a keyiodide metabolism regulator- a comprehensive study of a single microRNA Wojciech Gierlikowski 2018
2W10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 5th Baltic Stem Cell Meeting prof. dr hab. Magdalena Kucia 2022
Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza dr Tomasz Rygiel 2016
Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe) - TELEREH-HF dr Renata Główczyńska 2015
1WW Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów parametrów klinicznych pomocnych we wczesnym rozpoznaniu i leczeniu posocznicy Prof. dr hab. Urszula Demkow 2019
Global Influenza Hospital Surveillance Network dr hab. Aneta Nitsch-Osuch 2018
1WS Wpływ pozycji ciała na wynik doustnego testu tolerancji glukozy u zdrowych ochotników. Dr Piotr Abramczyk 2021
Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dr hab. Joanna Gotlib 2016
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa szczepień lek. Anna Piwowarczyk 2018
Rola procesu autofagii w tworzeniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych i ich udział w powstawaniu przerzutów nowotworowych dr Małgorzata Wachowska 2017
Wirtualna Klinika Równowagi dr hab. Dariusz Białoszewski 2017
Zastosowanie ontologicznej wiedzy medycznej do budowy internetowej bazy danych umożliwiającej badanie patogenezy stwardnienia bocznego zanikowego prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz 2015