Strona główna » Node » Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization

Paraplegia Prevention in Aortic Aneurysm Repair by Thoracoabdominal Staging with Minimally-Invasive Segmental Artery Coil-Embolization

Kierownik: 
dr hab. Tomasz Jakimowicz
Numer umowy o dofinansowanie: 
733203 – PAPA-ARTIS