Celowana terapia naczyn chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowana frakcją wyrzutowa serca

Symbol
1M11
Rok początku realizacji
2017
Kierownik
dr hab. Anna Ratajska
Numer umowy o dofinansowanie
ERA-CVD/LYMIT-DIS/1/2017
Cel projektu