Strona główna » Node » Celowana terapia naczyn chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowana frakcją wyrzutowa serca

Celowana terapia naczyn chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowana frakcją wyrzutowa serca

Kierownik: 
dr hab. Anna Ratajska
Numer umowy o dofinansowanie: 
ERA-CVD/LYMIT-DIS/1/2017