Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Rok początku realizacji
2019
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
Kod
FS 208
Kierownik
mgr inż. Wojciech Bogusz
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
23 776 904,89 zł
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
23 776 904,89 zł
Cel projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, jakim jest Rektorat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) - 265,47tony równoważnika CO2

Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 2 356,24 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 76,58 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 2 080,56GJ/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 749 874,54 kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - 2 699,55 GJ/rok