Strona główna » Node » Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Kierownik: 
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.05.04.00-00-0028/15-00