Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM

Symbol
NZJ
Rok początku realizacji
2016
Kierownik
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
Numer umowy o dofinansowanie
POWR.05.04.00-00-0028/15-00
Cel projektu