Strona główna » Node » Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D

Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D

Kierownik: 
prof. dr hab. Dominika Nowis