Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D

Symbol
1WX
Rok początku realizacji
2018
Kierownik
prof. dr hab. Dominika Nowis
Cel projektu