Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda/ The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium

Symbol
1WG
Rok początku realizacji
2017
Kierownik
dr n. med. Katarzyna Albrecht
Numer umowy o dofinansowanie
ERA-NET-E-RARE-3/I/EuroDBA/05/2016
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
2 017,00
Cel projektu