Strona główna » Node » Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Kierownik: 
prof. dr hab. Dorota Maciejewska
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.02.00-00-I009/17-00