Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej

Symbol
FW24
Rok początku realizacji
2018
Kierownik
prof. dr hab. Dorota Maciejewska
Numer umowy o dofinansowanie
POWR.03.02.00-00-I009/17-00
Cel projektu